Krasicki Ignacy

Ignacy Krasicki – ur. 3 lutego 1735 r. w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 r. w Berlinie, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, poeta, prozaik i publicysta, kawaler maltański. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Nazywany „księciem poetów polskich”. Zasiadał w Senacie Rzeczpospolitej.

Odebrał staranne wykształcenie i wraz z dwoma braćmi, obrał stan duchowny za sprawą rodziców. W latach 1743-1750 Krasicki uczył się w Jezuickim Kolegium Lwowskim. 1 maja 1751 roku wstąpił do seminarium duchownego Ks. Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Przed 8 lipca 1751 roku przyjął niższe święcenia duchowne. 2 lutego 1759 roku przyjął sakrament święceń. Został kanonikiem kijowskim, a 3 lata później kanonikiem katedry przemyskiej i objął probostwo katedralne. Przez dwa lata studiował w Rzymie, a po powrocie w roku 1763 został sekretarzem prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego i zaprzyjaźnił się z młodym Stanisławem Augustem Poniatowskim – przyszłym królem.

Od panowania Stanisława Augusta rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Kapelan królewski otrzymał rychło w grudniu 1766 roku biskupstwo warmińskie, tytuł książęcy, godność senatora Rzeczypospolitej. Pod koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim. Był współorganizatorem i często uczestnikiem tzw. obiadów czwartkowych. Protestował publicznie przeciwko zaborom. Wraz z całą diecezją warmińską był po I rozbiorze poddanym pruskim. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego.

Był wybitnym reprezentantem polskiego oświecenia. Zadebiutował strofą „Hymn do miłości Ojczyzny”, która później przez długie lata odgrywała rolę hymnu narodowego.Tworzył głównie bajki, satyry i poematy heroikomiczne. Autor utworu „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, uważanego za pierwszą polską powieść.

Posłuchaj pieśni „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Zobacz: Ignacy Krasicki – „Bajki”

Dodaj komentarz