Wujek Jakub

Jakub Wujek – ur. 1541 r. w Wągrowcu, zm. 27 lipca 1597 r. w Krakowie, polski duchowny katolicki, jezuita, doktor teologii, rektor Akademii Wileńskiej, autor przekładu Biblii na język polski. Wykształcenie odebrał w opactwie cysterskim w Wągrowcu, a w roku 1555 został wysłany na Śląsk w celu dalszej nauki. Uczęszczał do szkoły humanistyczno-reformatorskiej mistrza Andrzeja Winklera we Wrocławiu, gdzie nauczył się m.in. biegle władać językiem niemieckim. W 1558 roku powrócił do Wągrowca, gdzie objął stanowisko kierownika szkoły parafialnej. Wkrótce udał się na dalszą naukę, tym razem do Krakowa, gdzie w Akademii Krakowskiej studiował nauki klasyczne.

W Krakowie został nauczycielem w szkole biskupa krakowskiego Jakuba Uchańskiego, a kiedy ten został prymasem Polski wysłał Wujka jako opiekuna swoich bratanków do Wiednia do kolegium jezuickiego. W Wiedniu Jakub Wujek ukończył magisterium z filozofii, studia filozoficzne uzupełniając wykładami z matematyki i doskonaląc znajomość języka greckiego. Po powrocie do Polski biskup Uchański mianował go swoim sekretarzem i pisarzem. W 1565 roku Jakub Wujek wstąpił do zakonu jezuitów.

Nowicjat rozpoczął w Rzymie, tam też przyjął pierwsze śluby zakonne i przeniósł się do Collegium Romanum na studia teologiczne, których nie dokończył, ponieważ w 1567 roku wysłano go do Polski. W następnym roku przyjął święcenia kapłańskie, a dwa lata później uzyskał w Pułtusku doktorat z filozofii, gdzie był wykładowcą kolegium jezuickiego. W 1571 roku został przeniesiony do Poznania, gdzie wyznaczono go na organizatora i przełożonego nowej placówki jezuitów. Nie zwolniono go jednocześnie z pracy pisarskiej i duszpasterskiej.

W latach 1578-1580 był rektorem Akademii Wileńskiej. W latach 1579-1584 założył prowincję jezuicką w Koloszwarze w Siedmiogrodzie. W roku 1584 władze zakonu jezuitów zleciły mu przełożenie Pisma Świętego. Podstawą przekładu był łaciński przekład przypisywany św. Hieronimowi, tzw. Wulgata, usankcjonowana dekretem Soboru Trydenckiego jako oficjalny tekst Kościoła rzymskokatolickiego w 1546 roku.

Pełny przekład został ukończony w roku 1595, ponieważ jednak oparty był na Wulgacie lowańskiej zwanej Wulgatą sykstyńską, jezuici zobowiązani byli dokonać rewizji przekładu celem dostosowania go do brzmienia Wulgaty klementyńskiej. Praca komisji rewizyjnej zajęła kilka lat i cały oficjalny przekład Biblii ukazał się dopiero dwa lata po śmierci Jakuba Wujka, w roku 1599.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *