Mosdorf Jan

Jan Mosdorf – ur. 30 maja 1904 r. w Warszawie, zm. 11 października 1943 r. w Auschwitz, publicysta i doktor filozofii pochodzenia niemieckiego, działacz Obozu Wielkiej Polski, prezes Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska oraz przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego, więzień i ofiara niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W lipcu 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. 6 stycznia 1941 roku wysłano go do obozu Auschwitz. W obozie zaczął udzielać pomocy innym bez względu na narodowość czy poglądy polityczne, a zwłaszcza Żydom. Wszedł w skład działającej praktycznie od początku istnienia obozu konspiracyjnej grupy członków Stronnictwa Narodowego.

Był niezwykle aktywny, m.in. wygłaszał tajne wykłady z historii, a potrzebującym pomagał zdobywać jedzenie i ubranie. Z ramienia grupy SN utrzymywał kontakty z innymi organizacjami na terenie obozu. Przez pewien czas pracował w szpitalu obozowym, co ułatwiało mu kontakty z różnymi działaczami politycznymi i nie tylko. Liczba członków podziemnej organizacji narodowej w obozie dochodziła do 100 osób, w tym m.in. znany ekonomista Roman Rybarski. 11 października 1943 roku, w wyniku donosu wraz z innymi więźniami został rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji.

Dodaj komentarz