Rzepecki Jan

Jan Rzepecki – ur. 29 września 1899 r. w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1983 r., tamże, historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, delegat Sił Zbrojnych na Kraj w 1945 roku. Przeciwnik mianowania gen Bora-Komorowskiego na dowódcę AK. Po Powstaniu warszawskim w niewoli niemieckiej, w oflagu prowadził jawną agitację prosowiecką. W marcu 1945 roku po powrocie z niewoli zastępca komendanta organizacji NIE. Organizator i dowódca Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Był zwolennikiem zakończenia pozbawionej perspektyw walki zbrojnej i podjęcia działalności politycznej. W sierpniu 1945 roku rozwiązał DSZ. We wrześniu 1945 roku założył konspiracyjną organizację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

5 listopada 1945 roku został aresztowany. Mimo iż w śledztwie nie był torturowany, ujawnił UB całą organizację, z więzienia wysyłał do swoich oficerów listy, wzywające do ujawnienia i zaprzestania walki. Wydał bezpiece cały majątek, który pozostał mu w spadku po AK, czyli milion dolarów w złocie i banknotach, drukarnie, archiwa, radiostacje. Było to powodem kolejnej fali aresztowań podziemia niepodległościowego. Skazany w procesie pokazowym w 1947 roku na karę 8 lat więzienia, dwa dni później ułaskawiony przez Bieruta w uznaniu zasług. Zwolniony z więzienia w lutym 1947 roku. Przyjęty do LWP był wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1949 roku ponownie aresztowany i więziony do 1954 roku. Później pracownik Instytutu Historii PAN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *