Janisław

Janisław – data urodzin nieznana, zm. 4 grudnia 1341 r., arcybiskup gnieźnieński, dyplomata i doradca królów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Pochodził z drobnoszlacheckiego rodu Synkotów-Dorajów. Był magistrem sztuk, miał także wiedzę prawniczą. Arcybiskupem gnieźnieńskim został w 1317 roku podczas pobytu w Awinionie w miejsce zmarłego tam swego poprzednika Borzysława. Nominację otrzymał od nowego papieża Jana XXII.

Służył jako dyplomata Władysławowi Łokietkowi i Kazimierzowi Wielkiemu, m.in. uczestniczył w rokowaniach z Krzyżakami.  Przywiózł do Polski warunki, na jakich papież zgodził się na koronację Władysława Łokietka. 20 stycznia 1320 roku, w Katedrze Wawelskiej koronował Władysława Łokietka na króla Polski. W koronacji tej po raz pierwszy użyto Szczerbca, miecza koronacyjnego królów Polski. Trzynaście lat później 25 kwietnia 1333 roku koronował też Kazimierza Wielkiego.

W 1326 roku Janisław ponowił statut arcybiskupa Jakuba Świnki, w którym zakazał powierzania beneficjów duszpasterskich duchownym nie znającym języka polskiego.

Dodaj komentarz