Pelczar Józef Sebastian

Józef Sebastian PelczarJózef Sebastian Pelczar – ur. 17 stycznia 1842 r. w Korczynie, zm. 28 marca 1924 r. w Przemyślu, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski, biskup diecezjalny przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, święty Kościoła katolickiego.

Studia teologiczne rozpoczął w 1860 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. 17 lipca 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował półtora roku jako wikariusz w Samborze, następnie wysłano go do Rzymu, gdzie w latach 1866–1868 studiował równocześnie na dwóch rzymskich uczelniach. Po powrocie do Polski wykładał w seminarium przemyskim, a następnie przez 22 lata pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił tam obowiązki profesora i dziekana Wydziału Teologicznego a w latach 1882–1883 został rektorem Uniwersytetu.

Aktywnie działał jako członek Towarzystwa św. Wincentego à Paulo oraz Towarzystwa Oświaty Ludowej, w którym 16 lat pełnił funkcje prezesa. Towarzystwo zajmowało się zakładaniem czytelni i wypożyczalni książek, wydawaniem i rozprowadzaniem książek wśród ludu, przeprowadzaniem bezpłatnych wykładów, otworzyło również szkołę dla służących. W 1891 roku był pomysłodawcą Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej, które oprócz celów religijnych opiekowało się rzemieślnikami, biednymi i sierotami. W 1894 roku założył w Krakowie Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Przez 25 lat pracował jako biskup. Pomimo słabego zdrowia wiele czasu poświęcał swoim diecezjanom. Przeprowadzał częste wizytacje parafii, zachęcał wiernych do udziału w nabożeństwach eucharystycznych, dbał o wysoki poziom moralny i umysłowy duchowieństwa. Skutecznie starał się o budowę nowych kościołów i kaplic, podczas jego rządów odnowiono wiele świątyń. Z jego inicjatywy powstawały ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły gospodarcze dla dziewcząt, bezpłatna nauka w seminarium duchownym dla chłopców z ubogich rodzin. Starał się zaradzić problemowi alkoholizmu.

Józef Sebastian Pelczar został beatyfikowany w Rzeszowie przez papieża Jana Pawła II 2 czerwca 1991 roku, podczas IV pielgrzymki do Polski. Jego kanonizacja odbyła się 18 maja 2003 roku na placu św. Piotra w Rzymie.

Dodaj komentarz