Jancarz Kazimierz

Kazimierz JancarzKs. Kazimierz Jancarz – ur. 9 grudnia 1947 r. w Suchej Beskidzkiej, zm. 25 marca 1993 r. w Luborzycy, polski ksiądz katolicki, działacz opozycji w PRL, inicjator mszy świętych za Ojczyznę, działacz społeczny. W 1972 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w kilku parafiach. W 1978 roku trafił do parafii św. Maksymiliana w Mistrzejowicach w Nowej Hucie. Zaraz po przybyciu założył Konfraternię Akademicką, która skupiała studentów i pracowników naukowych krakowskich uczelni. Decyzją władz kościelnych, miała ona osobowość prawną i statut regulujący cele bractwa.

Po ogłoszeniu stanu wojennego ks. Kazimierz Jancarz został duszpasterzem robotników. W 1982 roku, solidaryzując się z głodującymi internowanymi w Załężu, w mistrzejowickiej parafii dziewięciu mężczyzn rozpoczęło głodówkę. W głodówce oraz nabożeństwach brało udział coraz więcej osób. Widząc rosnącą aktywność robotników, ks. Kazimierz Jancarz założył Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Jego celem było organizowanie pomocy represjonowanym i poszkodowanym. Po zwolnieniu większości internowanych z Załęża, kontynuowano wspólne modlitwy i spotkania. W taki sposób narodziły się czwartkowe Msze święte za Ojczyznę odprawiane przez księdza Kazimierza Jancarza. Gromadziły one tysiące ludzi z Nowej Huty, Krakowa, a nawet całej Polski. W nabożeństwach uczestniczyli m.in. ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Henryk Jankowski z Gdańska i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ks. Kazimierz Jancarz był nieustannie inwigilowany przez SB, która za pośrednictwem zwerbowanych w jego otoczeniu tajnych współpracowników przeprowadzała gry operacyjne, mające na celu jego skompromitowanie w oczach wiernych. Mistrzejowickie Duszpasterstwo organizowało wieczory poetyckie, festiwale piosenki religijnej „Sacrosong”, występy zespołów muzycznych i teatralnych, regularne wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Działała księgarnia wydawnictw niezależnych, a także Niezależna Telewizja Mistrzejowice, która rejestrowała ważne wydarzenia, w tym strajki w Nowej Hucie.

W 1983 roku powstały trzy nowe bractwa religijne (konfraternie): robotnicze skupiające robotników i pomagające finansowo bezrobotnym, samarytańskie, w którym prowadzono aptekę darów, bezpłątnie wydawano leki i odżywki, nauczycielskie, gdzie prowadzono korepetycje dla dzieci z krakowskich szkół. Na początku lat 80. wspólnie z kilkoma księżmi ks. Kazimierz Jancarz zaczął budowę domu rekolekcyjnego w Groniu na Piekarzówce.

Po pacyfikacji Huty im. Lenina w nocy z 4 na 5 maja 1988 roku, w której wiele osób zostało rannych, zwolnionych z pracy lub uwięzionych, ks. Kazimierz Jancarz powołał Wikariat Solidarności z Potrzebującymi. Udzielał on pomocy materialnej poszkodowanym i bezrobotnym, organizował transporty żywności i odzieży dla najuboższych i prowadził ewidencję osób, które ucierpiały podczas strajku. Ukoronowaniem działalności ks. Kazimierza Jancarza i Duszpasterstwa była zorganizowana w parafii św. Maksymiliana Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka.

Dodaj komentarz