Księża

Adamski Stanisław

Bandurski Władysław

Baraniak Antoni

Bobola Andrzej

Bogoria Jarosław

Bolt Feliks

Brzóska Stanisław

Chmielowski Adam

Ciołek Erazm

Czechowski Ignacy

Draguła Stanisław

Dunajewski Albin

Dunin Marcin

Dymek Walenty

Fankidejski Jakub

Fedorowicz Tadeusz

Frelichowski Stefan Wincenty

Gall Stanisław

Gawlina Józef

Górecki Marian

Grzegorz z Sanoka

Gurgacz Władysław

Iszora Stanisław

Hlond August

Hozjusz Stanisław

Jakub z Szadka

Jancarz Kazimierz

Jandołowicz Marek

Jankowski Henryk

Janisław

Jankiewicz Eugeniusz Florian

Jastrzębiec Wojciech

Kaczmarek Czesław

Kalinka Walerian

Kalinowski Rafał

Kantorski Leon

Kaszuba Serafin

Kolbe Maksymilian Maria

Kłos Józef

Komorowski Bronisław ks.

Konarski Agrypin

Konarski Stanisław

Kordecki Augustyn

Korniłowicz Władysław

Kowalczyk Honoriusz

Koźmiński Honorat

Krasicki Ignacy

Krąpiec Mieczysław Albert

Kujot Stanisław

Kurowski Mikołaj

Laubitz Antoni

Ledóchowski Mieczysław

Lenczowski Kosma

Małkowski Stanisław

Małysiak Albin

Markiewicz Bronisław

Matraś Stanisław

Mikoszewski Karol

Naruszewicz Adam

Niedzielak Stefan

Odrowąż Jacek

Oleśnicki Zbigniew

O’Rourke Edward

Pelczar Józef Sebastian

Popiełuszko Jerzy

Poradowski Michał

Prądzyński Józef

Prędota

Rogaczewski Franciszek

Rosenberg Ludwik

Sapieha Adam Stefan

Semenenko Piotr

Sędziwój z Czechla

Skarga Piotr

Stanisław ze Szczepanowa

Starowolski Szymon

Staszic Stanisław

Steinmetz Paweł

Stolarczyk Józef

Stychel Antoni

Suchowolec Stanisław

Szamarzewski Augustyn

Szczęsny Feliński Zygmunt

Szulc Serafin Wojciech

Ściegienny Piotr

Świnka Jakub

Trąba Mikołaj

Wawrzyniak Piotr

Wincenty Kadłubek

Wincenty z Kielczy

Władysław z Gielniowa

Wojtarowicz Józef Grzegorz

Woronicz Jan Paweł

Woźnica Leszek

Wujek Jakub

Wysz Piotr

Wyszyński Stefan

Zaborowski Stanisław

Zapadka Romuald

Zych Sylwester

Źrałko Julian Jan

W KL Dachau więziono 2270 księży,
z czego 1780 duchownych z Polski.
872 polskich kapłanów zadręczono tam na śmierć.

Dodaj komentarz