Dukaczewski Marek

Marek DukaczewskiMarek Dukaczewski – ur. 9 kwietnia 1952 r. w Ciechanowie, żołnierz służb specjalnych, generał brygady, dyplomata, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były szef WSI. Jego ojciec, Zdzisław Dukaczewski, służył w UB, gdy wstępował do bezpieki w życiorysie napisał, że po wybuchu Powstania warszawskiego przebywał w domu czekając na nadejście Armii Czerwonej: „W drugim dniu po wkroczeniu Armii Czerwonej wstąpiłem w szeregi MO.” W kwietniu 1945 roku wstąpił do UBP w Żyrardowie. Wkrótce awansował do stolicy na stanowisko referenta sekcji V Wydziału IV WUBP, czyli służył w ochronie gospodarki.

Kariera Zdzisława Dukaczewskiego została zagrożona, gdy jego ojciec, a dziadek Marka Dukaczewskiego podczas popijawy u kierownika elektrowni w Grodzisku Mazowieckim, awanturował się i oddal kilka strzałów ze służbowego pistoletu syna. Okazją do rehabilitacji dla Zdzisława Dukaczewskiego był donos w 1950 roku na 17-letniego kuzyna podejrzanego o przynależność do organizacji antykomunistycznej. 1 czerwca 1951 roku został szefem PUBP w Ciechanowie, a w 1954 roku stracił stanowisko za zaniedbywanie pracy zawodowej i kompromitowanie organów bezpieki przez dokonywanie „pijackich wybryków”.

W 1955 roku został też wykluczony z PZPR za pijaństwo i lekceważenie pracy. Problemy z alkoholem miały się zacząć po ślubie z byłą pracownicą WUBP, której rodzice mieli przymusić go do ślubu kościelnego. Musiał się z tego tłumaczyć wobec szefostwa i wobec partii. W latach 1945-1947 brał udział w walkach z Żołnierzami Wyklętymi, a będąc na emeryturze, po wprowadzeniu stanu wojennego wstąpił do ORMO.

Marek Dukaczewski od 1961 roku należał do ZHP. W latach 1966-1971 uczęszczał do Technikum Nukleonicznego w Otwocku. Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Podyplomowym Studium Zagranicznym przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Działał w ZMS i ZSMP. Od 1970 roku był w PZPR. Po ukończeniu studiów 1 września 1976 roku Marek Dukaczewski podpisał zobowiązanie pracownika Zarządu II wywiadu wojskowego.

Występował pod nazwiskiem Marek Dekert, podjął pracę na stanowisku projektanta systemów informatycznych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki Zarządu II. W 1980 roku przeszedł do pracy w pionie operacyjnym. W 1982 roku pracował w rezydenturze polskiego wywiadu wojskowego w Waszyngtonie. Działalność wywiadu wojskowego w USA była jednak kompletnie sparaliżowana z powodu przejścia na stronę Amerykanów kpt. Jerzego Sumińskiego, bliskiego współpracownika Czesława Kiszczaka. Centrala wywiadu nakazała skupić się rezydenturze w na wyszukiwaniu materiałów informacyjnych w mediach amerykańskich.

W 1989 roku przeszedł roczny kurs GRU w Moskwie i wiosną 1990 roku został wyznaczony na attaché wojskowego w Norwegii, czyli szefa rezydentury wywiadu wojskowego w Oslo. Celem wyjazdu było rozpracowanie północnej flanki NATO. Z Oslo powrócił 1992 roku i został głównym specjalistą w Zarządzie I WSI. 3 marca 1997 roku został powołany na funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, z oddelegowaniem do pracy w BBN. Szefem WSI był od listopada 2001 do 14 grudnia 2005 roku, czyli m.in. w okresie działań Fundacji Pro Civili.

Jego nazwisko pojawiło się w archiwach Stasi, gdzie figuruje obok gen. Bolesława Izydorczyka i Konstantego Malejczyka jako jeden z szefów WSI „bezpośrednio zaangażowanych w działalność wywiadowczą przeciwko Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym już po upadku komunizmu w Polsce.” Został prezesem Stowarzyszenia SOWA, skupiającego żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku oraz pracowników byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, a także innych wojskowych i cywilnych służb specjalnych. Zasłynął też stwierdzeniem z 2010 roku, że gdy Bronisław Komorowski wygra wybory, byli żołnierze WSI z pewnością otworzą szampany.

Żona generała Marka Dukaczewskiego, Magdalena Fitas-Dukaczewska była przez pewien czas tłumaczką prezydenta Lecha Kaczyńskiego, po ujawnieniu jej powiązań rodzinnych podziękowano jej za współpracę i przeniosła się do Kancelarii premiera Donalda Tuska. Towarzyszyła Donaldowi Tuskowi m.in. podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Natomiast syn gen. Dukaczewskiego, Marcin Dukaczewski, gdy miał 23 lata został ekspertem ds. informatyki w koncernie stworzonym przez Ryszarda Krauzego – Grupie Kapitałowej Prokom Investments SA. W 2004 roku został asystentem Ryszarda Krauzego. W 2014 roku był już jednym z trzech wiceprezesów Prokom Investments SA. Zasiadał też w radach nadzorczych wielu innych spółek, został też prezesem MD Investment SA.

Dodaj komentarz