Walter Mariusz

Mariusz WalterMariusz Walter – ur. 4 stycznia 1937 r. we Lwowie, reporter, reżyser, pracownik naukowy, menedżer, producent, współwłaściciel Grupy ITI, założyciel telewizji TVN. W latach 1967-1983 był członkiem PZPR. Według dokumentów IPN został zarejestrowany w 1983 roku przez SB jako TW „Mewa”. Jego wyrejestrowanie nastąpiło w 1989 roku.

Dziennikarz TVP w latach 1963–1982. Redaktor naczelny Redakcji Widowisk Publicystycznych i Form Dokumentalnych Studia-2 TVP w latach 1978–1982. Współtworzył takie programy telewizyjne jak: „Turniej Miast” czy „Studio 2”. W stanie wojennym zakończył współpracę z TVP.

W 1983 roku założył z Janem Wejchertem holding ITI. Firma otrzymała koncesję od władz PRL na sprowadzanie sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję filmów na kasetach video w Polsce. W 1997 roku stanął na czele telewizji TVN, której kierownictwo w 2001 roku przekazał synowi Piotrowi.

W lutym 1983 roku Jerzy Urban zaproponował gen. Czesławowi Kiszczakowi utworzenie w ramach MSW PRL specjalnego zespołu propagandowego, który miał prowadzić czarną propagandę antysolidarnościową i kampanię na rzecz poprawy wizerunku służb podległych MSW w społeczeństwie; do takiego zespołu rekomendował Mariusza Waltera.

Zobacz więcej: Kulisy powstania TVN

Dodaj komentarz