Krąpiec Mieczysław Albert

Mieczysław Albert KrąpiecMieczysław Albert Krąpiec – ur. 25 maja 1921 r. w Berezowicy Małej, zm. 8 maja 2008 r. w Lublinie, polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, inicjator wydawania i przewodniczący komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Po ukończeniu w 1939 roku klasycznego Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu wstąpił do Zakonu oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie studiował tajnie filozofię i teologię. Wyjazd z rodzinnej wsi uratował go przed zagładą, ponieważ w nocy z 22 na 23 lutego 1944 roku UPA wymordowała 131 polskich mieszkańców Berezowicy. Studia w czasie okupacji niemieckiej odbył tajnie w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, Warszawie i Lublinie. 8 lipca 1943 roku złożył śluby wieczyste, a dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1946 roku uzyskał doktorat z filozofii i kontynuował studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1948 roku uzyskał doktorat z teologii. W 1951 roku rozpoczął pracę w Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wykładał metafizykę. W swoich badaniach naukowych skoncentrował się na koncepcji bytu u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1963 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1968 roku profesora zwyczajnego. Był inicjatorem powstania i przewodniczącym Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii, „pierwszej w dziejach kultury polskiej prawdziwej encyklopedii filozoficznej”.

Od 1970 do 1983 roku pełnił funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektorem był przez 5 kadencji, najdłużej w historii uczelni. Jako rektor rozwijał struktury naukowe, administracyjne oraz bazę materialną uniwersytetu. Dzięki jego staraniom udało się przeprowadzić kapitalny remont całego gmachu głównego uniwersytetu i jego konieczną rozbudowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *