Trąba Mikołaj

Mikołaj Trąba – ur. ok. 1358 r. w Sandomierzu, zm. 2 grudnia 1422 r. w Lubicy na Spiszu, polski duchowny katolicki, notariusz królewski od 1390 roku, podkanclerzy koronny 1403–1412, arcybiskup halicki 1410-1412, arcybiskup gnieźnieński od 1412 roku, pierwszy prymas Polski od 1417 roku, wybitny polityk.

Doradca Władysława Jagiełły, zwolennik aktywnej polityki antykrzyżackiej. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem przy królu, a po bitwie przeglądał przywileje klasztorne i kierował notariuszami spisującymi łupy i wysyłającymi pisma. W czasie trwania oblężenia Malborka w 1410 roku był – wbrew Jagielle – gorącym orędownikiem trwania przy wysiłkach zdobycia stolicy zakonu krzyżackiego. Przewodniczył polskiej delegacji na soborze w Konstancji 1414–1418, został wysunięty jako kandydat na papieża.

Dodaj komentarz