Semenenko Piotr

Ks. Piotr Semenenko – ur. 29 czerwca 1814 r. w Dzięciołowie k. Białegostoku, zm. 18 listopada 1886 r. w Paryżu, błogosławiony Kościoła katolickiego, ksiądz, współzałożyciel i przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, jeden z najwybitniejszych polskich teologów XIX stulecia, Powstaniec listopadowy, działacz Wielkiej Emigracji.

Pochodził z wielodzietnej rodziny ziemiańskiej. Jego ojciec był Ukraińcem lub Białorusinem. Ochrzczony w Kościele katolickim, będąc sierotą przez wiele lat służył jako paź na dworze carskim w Petersburgu, gdzie nasiąknął kulturą rosyjską i religią prawosławną. Wychowaniem Piotra Semenenki zajmowali się protestanccy dziadkowie. Mimo swojej rezerwy do katolików, dziadek pozwolił mu na naukę w szkole katolickiej Księży Misjonarzy w Tykocinie. W tajemnicy przed dziadkami próbującymi mimo wszystko wychować go w religii protestanckiej zbliżył się wówczas do Kościoła katolickiego i przystąpił do Pierwszej Komunii.

Piotr Semenenko uczył się potem w Białymstoku, Krożach, a następnie podjął studia na Uniwersytecie Wileńskim. W wieku 16 lat wziął udział w Powstaniu listopadowym. Zaciągnął się do pieszej artylerii korpusu generałów Antoniego Giełguda i Dezyderego Chłapowskiego. W lipcu 1831 roku jego korpus wycofał się do Prus. Piotr Semenenko zainteresował się wtedy filozofią. W Prusach przebywał bardzo krótko. Wraz z falą popowstaniowych emigrantów, przedostał się nielegalnie do Francji. Tam przystąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Studiował w Paryżu i Rzymie.

Po ukończeniu studiów teologicznych, 5 grudnia 1841 roku otrzymał w Rzymie święcenia kapłańskie, co odbyło się z trudnościami ze strony władz rosyjskich. Był współzałożycielem i przełożonym generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Opracował regułę zgromadzenia. Założył Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie i został jego pierwszym rektorem. Czynnie współpracował ze Stolicą Apostolską. Uważany za jednego z najbardziej uczonych ludzi Kościoła w drugiej połowie XIX wieku, posiadał wielki autorytet naukowy u papieży. Wiele uwagi poświęcał wychowaniu młodzieży.

Dodaj komentarz