Zapadka Romuald

Ks. Romuald Zapadka – ur. 17 września 1948 r. w Bartoszycach, ksiądz kanonik, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, opozycjonista w PRL. W sierpniu 1980 roku był duszpasterzem pracowników strajkujących w Elblągu. Organizował uroczystości poświecenia sztandarów elbląskich zakładów pracy. 15 sierpnia 1981 roku w Elblągu dokonał poświecenia pomnika Ofiar Grudnia 1970. W trakcie strajku w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, następnego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego, negocjował zawarcie porozumienia pomiędzy strajkującymi a zarządem zakładu o zakończeniu strajku bez interwencji zbrojnej oraz bez wyciągania konsekwencji prawnych wobec pracowników.

Zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę w odwecie za wygłoszenie kazania, w którym potępił stan wojenny. W latach 1982–1983 kolportował podziemne wydawnictwa. Był inwigilowany przez SB w Elblągu i Lidzbarku Warmińskim w latach 1982–1989. Z uwagi na działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dodaj komentarz