Kujot Stanisław

Ks. Stanisław Kujot – ur. 13 listopada 1845 r. w Kiełpinie koło Tucholi, zm. 5 grudnia 1914 r. w Grzybnie, polski duchowny katolicki, historyk. Studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie na teologię i filologię na uniwersytecie w Münster i historię w Berlinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 kwietnia 1870 roku. Złożył egzamin państwowy pro facultate docendi z filologii. W latach 1872-1893 pracował jako nauczyciel historii powszechnej i historii literatury polskiej w Collegium Marianum w Pelplinie. Od 1893 roku objął probostwo w Grzybnie.

Od momentu powstania Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1875 roku był jego aktywnym członkiem. W latach 1875-1884 sprawował funkcję wiceprezesa Wydziału Historyczno-Archeologicznego, a w latach 1897-1914 prezesa Towarzystwa. Pełniąc funkcję kierownika akcji wydawniczej TNT ożywił i rozszerzył działalność wydawniczą Towarzystwa. Publikacje polemizowały z nacjonalistycznie nastawionymi historykami niemieckimi, dowodziły odwiecznych więzi Pomorza z Polską.

Najważniejszą pozycją w dorobku naukowym ks. Stanisława Kujota, wieńczącą ponad 40-letnie badania, były „Dzieje Prus Królewskich” (wydane już po śmierci autora) oraz gruntowne studium nad początkami sieci parafialnej na Pomorzu Nadwiślańskim „Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej?” W 1900 roku Uniwersytet Jagielloński w uznaniu zasług nadał księdzu Kujotowi tytuł doktora honoris causa.

Ks. Stanisław Kujot aktywnie uczestniczył w stowarzyszeniach religijnych i świeckich między innymi w Bibliotece Obywateli Polskich Ziem Zachodnich, Komitecie dla Szkół Elementarnych, Towarzystwie Św.Wincentego i innych.

Dodaj komentarz