Kalinka Walerian

Ks. Walerian Kalinka – ur. 23 listopada 1826 r. w Krakowie, zm. 26 grudnia 1886 r. we Lwowie, polski duchowny, historyk, założyciel Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. W latach 1840-45 studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w Powstaniu krakowskim 1846 roku, był jednym z najbardziej aktywnych uczestników rewolucji. W 1868 roku wstąpił do zgromadzenia zmartwychwstańców i w 1870 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Należał do Towarzystwa Historycznego oraz do Akademii Umiejętności. W latach 1861-1886 był członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1856 roku członkiem Komitetu Wydawniczego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Był współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej i Współpracownikiem Hotelu Lambert, jednym z krakowskich stańczyków. Był redaktorem emigracyjnego pisma Wiadomości Polskie. W czasie Powstania styczniowego kierował dyplomatyczną Agencją Szwedzką.

Ostatnie lata życia spędził we Lwowie, kierując pierwszą fundacją Zmartwychwstańców w kraju. Założył tam Internat Ruski. Był prowincjałem regionu. W latach 1891-1902 ukazało się zbiorowe wydanie jego prac, w których przeprowadził głęboką analizę wewnętrznych przyczyn upadku Polski i rozbiorów, wskazując drogę odrodzenia. Autor wielu prac naukowych, głównie historycznych.

Dodaj komentarz