Bandurski Władysław

Władysław BandurskiWładysław Bandurski – ur. 25 maja 1865 r. w Sokalu, zm. 6 marca 1932 r. w Wilnie, biskup sufragan lwowski, honorowy kapelan Legionów Polskich, naczelny kapelan wojska Litwy Środkowej i przewodniczący Zarządu Oddziału Wileńskiego Związku Harcerstwa Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Szkołę średnią ukończył we Lwowie, po czym podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Lwowskim, uwieńczone doktoratem z teologii i filozofii. 25 maja 1887 roku wyświęcony we Lwowie na kapłana, studiował następnie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju pracował najpierw jako kapłan w Kamionce Strumiłowej, następnie jako katecheta we Lwowie, po czym przeniósł się do Krakowa na stanowisko kanclerza kurii biskupiej. 19 sierpnia 1901 roku poświęcił krzyż na Giewoncie w Zakopanem, podczas mszy, w której uczestniczyło ok. 300 osób.

W 1906 roku został biskupem sufraganem lwowskim. Zaangażował się w obronę polskości na Chełmszczyźnie, a po jej oderwaniu od Królestwa Polskiego propagował wspieranie polskich organizacji za kordonem rosyjskim. Zbliżył się w tym czasie do środowiska niepodległościowego, opowiadającego się za czynną walką o Polskę i nawiązał kontakty z Józefem Piłsudskim. Władysław Bandurski patronował też Drużynom Strzeleckim. Podczas I wojny światowej przebywał w Wiedniu, gdzie otaczał opieką uchodźców i jeńców polskich. Współpracował z Legionami Polskimi, był honorowym kapelanem I Brygady. Objął też opieką duszpasterską całe Legiony Polskie, wygłaszając kazania na pierwszej linii frontu.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął działalność duszpasterską w Wojsku Polskim. W 1919 roku uczestniczył w wyprawie na Wilno, a latem 1919 roku uroczyście poświęcił teren przeznaczony na Cmentarz Obrońców Lwowa. W 1920 roku, po buncie Żeligowskiego, na życzenie Józefa Piłsudskiego został naczelnym kapelanem wojska Litwy Środkowej. Z Wilnem związał się do końca swojego życia. Brał aktywny udział w życiu wojska i harcerstwa. W 1922 roku jako jedyny z biskupów okresu międzywojennego został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *