Liniarski Władysław

Władysław Liniarski ps. „Mścisław” – ur. 23 listopada 1897 r., zm. 11 kwietnia 1984 r. w Warszawie, pułkownik Wojska Polskiego, komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK, od stycznia 1945 roku komendant Białostockiego Okręgu AKO, działacz podziemia antykomunistycznego i ofiara represji stalinowskich, Żołnierz Wyklęty. Od 1917 roku działał w POW, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.We wrześniu 1939 roku jako dowódca I batalionu 62. pp bronił Pomorza i walczył w bitwie nad Bzurą. Ranny 20 września w Puszczy Kampinoskiej, dostał się do niewoli, z której uciekł. Od 1940 roku był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK.

W 1943 roku wydał rozkaz likwidowania „band komunistyczno-żydowskich”, co stało się później przyczyną oskarżeń o antysemityzm. Nadał oddziałom partyzanckim i oddziałom Kedywu Okręgu AK Białystok nazwy pułków Wojska Polskiego. Był przeciwny planowanej akcji Burza. Był zwierzchnikiem majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Awansował „Łupaszkę” do stopnia majora i mianował komendantem partyzantki Okręgu Białostockiego AKO, a 5 Wileńska Brygada stała się dyspozycyjnym oddziałem Komendy AKO.

W maju 1945 roku „Mścisław” podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych, która to zmusiła go do ograniczenia pracy organizacyjnej oraz akcji zbrojnych. Struktury Białostockiego Okręgu AKO weszły w skład Zrzeszenia WiN. Wielu jego żołnierzy kontynuowało działalność podejmując się akcji propagandowych i rozrzucając ulotki. Został aresztowany 31 lipca 1945 roku w Brwinowie pod Warszawą. 20 maja 1946 roku został skazany przez warszawski Wojskowy Sąd Rejonowy na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat więzienia.

W marcu 1951 roku, podczas procesu gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, wyniszczony chorobami i przesłuchaniami, wniesiony do sali rozpraw na noszach, Władysław Liniarski złożył zeznania obciążające swojego dawnego przełożonego z Kedywu. W 1953 roku został zwolniony z więzienia w ciężkim stanie zdrowia. 16 i 20 sierpnia 1957 roku odwołał przed wiceprokuratorem Prokuratury Generalnej PRL Stanisławem Krygielem zeznania wymuszone na nim podczas śledztwa przeciwko gen. Fieldorfowi.

Dodaj komentarz