Liniarski Władysław

Władysław Liniarski ps. „Mścisław” – ur. 23 listopada 1897 r., zm. 11 kwietnia 1984 r. w Warszawie, pułkownik Wojska Polskiego, komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK, od stycznia 1945 roku komendant Białostockiego Okręgu AKO, działacz podziemia antykomunistycznego i ofiara represji stalinowskich, Żołnierz Wyklęty. Od 1917 roku działał w POW, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.We wrześniu 1939 roku jako dowódca I batalionu 62. pp bronił Pomorza i walczył w bitwie nad Bzurą. Ranny 20 września w Puszczy Kampinoskiej, dostał się do niewoli, z której uciekł. Od 1940 roku był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK.

W 1943 roku wydał rozkaz likwidowania „band komunistyczno-żydowskich”, co stało się później przyczyną oskarżeń o antysemityzm. Nadał oddziałom partyzanckim i oddziałom Kedywu Okręgu AK Białystok nazwy pułków Wojska Polskiego. Był przeciwny planowanej akcji Burza. Był zwierzchnikiem majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Awansował „Łupaszkę” do stopnia majora i mianował komendantem partyzantki Okręgu Białostockiego AKO, a 5 Wileńska Brygada stała się dyspozycyjnym oddziałem Komendy AKO.

W maju 1945 roku „Mścisław” podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych, która to zmusiła go do ograniczenia pracy organizacyjnej oraz akcji zbrojnych. Struktury Białostockiego Okręgu AKO weszły w skład Zrzeszenia WiN. Wielu jego żołnierzy kontynuowało działalność podejmując się akcji propagandowych i rozrzucając ulotki. Został aresztowany 31 lipca 1945 roku w Brwinowie pod Warszawą. 20 maja 1946 roku został skazany przez warszawski Wojskowy Sąd Rejonowy na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat więzienia.

W marcu 1951 roku, podczas procesu gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, wyniszczony chorobami i przesłuchaniami, wniesiony do sali rozpraw na noszach, Władysław Liniarski złożył zeznania obciążające swojego dawnego przełożonego z Kedywu. W 1953 roku został zwolniony z więzienia w ciężkim stanie zdrowia. 16 i 20 sierpnia 1957 roku odwołał przed wiceprokuratorem Prokuratury Generalnej PRL Stanisławem Krygielem zeznania wymuszone na nim podczas śledztwa przeciwko gen. Fieldorfowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *