Jastrzębiec Wojciech

Wojciech Jastrzębiec – ur. ok. 1362 r. w Łubnicach, zm. 1436 r. w Mnichowicach, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1423–1436, biskup krakowski 1412–1423 i poznański 1399–1412, kanclerz koronny, polityk i dyplomata. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Karierę zaczynał u boku arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty, następnie związał się z dworem Jadwigi i Władysława Jagiełły. Wielokrotnie uczestniczył w misjach dyplomatycznych, w czasie których dobrze poznał metody stosowane przez zakon krzyżacki.

W 1401 roku był sygnatariuszem unii wileńsko-radomskiej, a w 1413 roku podpisał unię w Horodle. 25 lipca 1434 roku koronował w katedrze wawelskiej Władysława III Warneńczyka na króla Polski. 31 grudnia 1435 roku roku podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim. Był autorem aktów teologiczno-prawnych.

Dodaj komentarz