3. Sztandary polskie na Kremlu (Contra Mundum)

[Powrót do tekstów z płyty Cześć i chwała bohaterom]

Contra Mundum - Cześć i chwała bohaterom

3. Sztandary polskie na Kremlu (Contra Mundum) [3:21] (muz. Norbert „Smoła” Smoliński – wykonanie Contra Mundum) – Mieczysław Romanowski (1857 rok),
wstęp: fragment poematu „Anhelli” – Juliusz Słowacki, treść napisu na sztandarze niesionym w Warszawie podczas demonstracji na cześć dekabrystów w styczniu 1831 roku.  Autor słów – Joachim Lelewel.

Ale miejcie nadzieję;
bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je;
ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.

Juliusz Słowacki – fragment poematu „Anhelli”

W imię Boga za naszą i waszą wolność.

Joachim Lelewelautor słów uwiecznionych na sztandarze niesionym w Warszawie podczas demonstracji na cześć dekabrystów w styczniu 1831 roku.

Grzmią huczne dzwony na Kremla szczytach,
Car świętej słucha ofiary.
A na wyniosłych cerkwi sufitach
Polskie się chwieją sztandary.

Sława — o! sława” — zagrzmiały chóry —
„W pęta car zakuł Czerń laszą!”
I zaszumiała odpowiedź z góry:
„Za waszą wolność i naszą!”

„O! buntowszczyki, po carskiem słowu
Przysięglim na zgubę laszą.”
I zaszumiało u góry znowu:
„Za waszą wolność i naszą!”

Umilkły śpiewy, zgasły ofiary,
Car słucha, szepty go straszą —
Spojrzał; nad głową szumią sztandary:
„Za waszą wolność i naszą!”

Dodaj komentarz