4. Pieśń Legijonu Litewskiego (Dawid Hallmann)

[Powrót do tekstów z płyty Folkrap]

Dawid Hallmann - "Folkrap"

4. Pieśń Legijonu Litweskiego (Dawid Hallmann)

Litwa żyje! Litwa żyje!
Słońce dla niej błyszczy chwałą,
Tyle serc dla Litwy bije,
Tyle serc już bić przestało.
Trzeba być głazem! trzeba być głazem,
Cierpieć te więzy rdzawione pleśnią.
Myśmy się za nie mścili żelazem,
I wolną myślą, i wolną pieśnią.

Ref.
Zadrżały wrogi,
Pieśń to ponura
Te żmudzkie rogi,
Jezus Marya! Naprzód! hop, hop, urra!

Nauczyli nas Teutony
Śpiewać jako nam śpiewali.
Legiony! Legiony!
Na Ruś! na Ruś! dalej! dalej!

Bo gdy nam każą znów iść ku Włochom,
Jakże się rozstać z Ojców grobami?
Chyba odwiecznym powiemy prochom:
Powstańcie z grobów! Chodźcie za nami!

[Ref.]

Gdy Car groził Olgierdowi,
Odrzekł posłom Olgierd stary:
Nieście pochodnię Carowi,
Nim zgaśnie, powitam Cary.

I za posłami tej samej nocy
Obozem stanął na Moskwy górach,
Panował miastu jak orzeł w chmurach,
Wszedł z jajkiem kraśnem w dzień Wielkanocy.

Ref.
Zadrżały wrogi
Pieśń to ponura
Te żmudzkie rogi.
Na grom Perkuna! Naprzód! Hop, hop! Urra!

Jagiellońskiej mur stolicy
Nam rozkwitnie kobiercami;
Trud zapłaci wzrok dziewicy,
Pomieszany śmiech ze łzami.

A kędy baszta mchami okryta,
Zbudzony pieśnią kamień z tej wieży
Może się zerwie, do stóp przybieży
I Gedymina wnuków powita.

[Ref.]

Nikt nas teraz· nie obwini,
Nikt na świecie nie zapyta:
Czy jeszcze żyją Litwini?
Oto Pogoń nasza świta!

Lecz nie pytajcie, czemu tak mała
Garstka chorągwią mężnych powiewa?
Więcej nas było, — lecz z tego drzewa
Burza niejeden liść oberwała.

[Ref.]

Ho! zaszummy proporcami,
Co wolności barwą świecą;
My lecimy, a za nami
Orły! Orły! Orły lecą.

Na nasze głowy jak szronu kiście
Spadają gromy … legion umiera —
Jak laur zdobiący grób bohatera.
Kto chciwy sławy — rwie lauru liście.

[Ref.]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *