24. Polonez kościuszkowski 1830 (Paweł Piekarczyk)

[Powrót do tekstów z płyty Portret III RP]

Paweł Piekarczyk - Portret III RP

24. Polonez kościuszkowski 1830 [1:46] (sł. i muz. Rajnold Suchodolski, wykonanie – Paweł Piekarczyk)

Patrz Kościuszko па nas z nieba
Jak w krwi wrogów będziem brodzić
Twego miecza nam potrzeba
Ву Ojczyznę oswobodzić!
Wolność droga w białej szacie
Złotem skrzydłem w górę leci
Na jej czele, patrzaj bracie
Jak swobody gwiazda świeci

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew!

Kto powiedział, że Moskale
Cnymi braćmi są Lechitów
Temu pierwszy w łeb wypalę
Przed kościołem Karmelitów
Kto nie uczuł gnuśnym bycie
Ścisku kajdan, praw zniewagi
То jak zdrajcy wydrę życie
Na niemszczonych kościach Pragi

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew
Му za nią przelejem krew!

Z naszym duchem i orężem
Polak ziemię oswobodzi
Zdrajca pierzchnie, my zwyciężym
Во Chłopicki  nam przewodzi!
Tylko razem, tylko w zgodzie
А powstańcom będziem wzorem
Wszak dyktator przy narodzie
Cały naród z dyktatorem!

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew
Му za nią przelejem krew!

Dodaj komentarz