Hej strzelcy wraz

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń „Hej strzelcy wraz” powstała przed Powstaniem styczniowym. Autorem słów jest Władysław Ludwik Anczyc. Był on jednym z najbardziej znanych twórców sztuk i utworów poetyckich o tematyce ludowej, powstańczej i patriotycznej. Pierwsze cztery zwrotki tego marsza śpiewali powszechnie uczestnicy Powstania styczniowego. Pieśń odrodziła się wśród Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, prawie pół wieku później. Marsz ten stał się też pieśnią organizacyjną Związku Strzeleckiego, a także hufców przysposobienia wojskowego.

Hej strzelcy wraz

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg

Więc gotuj broń i kule bij głęboko
O ojców grób bagnetem naostrz stal
Na odgłos trąb karabin bierz do oka
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Ref. (x2)
Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Odejdą precz z tej ziemi jej zaborcy
Osądzim tych co z nimi weszli w pakt
Po latach złych swobody błyśnie słońce
Piastowski znów nad nami będzie znak

O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry
Wysłuchaj nas! Niech korna łza i żal
Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury!
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

[Ref. (x2)]

Pełny tekst pieśni:

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg.
Więc gotuj broń i kule bij głęboko,
O ojców grób bagnetem poostrz stal.
Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko.

Ref.
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!
Hej trąb, hej trąb! Strzelecką trąbką w dal!
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,
Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar.
Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy,
Od naszych kul nie schroni kniaź, ni car.
Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki.
Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal.
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

[Ref.]

Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule,
Plujem ci w twarz, za morze twoich łask.
Amnestją twą owiniem nasze kule,
Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.
Do Azji precz, potomku Dżengishana,
Tam naród twój, tam ziemia carskich gal,
Przez ciebie krwią ta ziemia nasza zlana.

[Ref.]

Do Azji precz tyranie, tam siej mordy,
Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć;
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,
Lud naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć.
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry,
Wysłuchaj nas, niech korna łza i żal
Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury,

[Ref.]

Zobacz też: Jacek Kowalski„Pieśń strzelców” z płyty „Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863”

Dodaj komentarz