My pierwsza Brygada

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, który od 1905 roku był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem, orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Był on pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu.

Słowa „Pierwszej Brygady”, do melodii Marsza Kieleckiego powstawały żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach. Po 1925 roku zostało ustalone, że pierwsza podstawowa wersja tekstu powstała latem 1917 roku w pociągu wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna i w samym obozie. Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym Instytucie Historycznym sąd polubowny orzekł, że autorem trzech pierwszych zwrotek jest literat, pułkownik Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – oficer legionów Tadeusz Biernacki.

„My, Pierwsza Brygada” w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. 14 sierpnia 2007 roku Minister Obrony Narodowej swym postanowieniem uznał marsz „My Pierwsza Brygada” za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

My Pierwsza Brygada

Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to ofiarny stos

Ref. x2
My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los
Na stos, na stos

O ileż mąk, ileż cierpienia
O ileż krwi, wylanych łez
Pomimo to nie ma zwątpienia
Dodawał sił wędrówki kres

[Ref. (x2)]

Mówili żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam, że chcieć to móc
Leliśmy trwaliśmy osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!

[Ref. (x2)]

Nie chcemy od was dziś uznania
Ni waszych łez, ni waszych słów
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do ciemnych głów

[Ref. (x2)]

Dodaj komentarz