Litwinka, czyli hymn legionistów litewskich

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń z okresu Powstania listopadowego, z 1831 roku, autorem słów pieśni nieznany legionista Cywiński, a autorem muzyki Karol Kurpiński. Pięć lat po upadku Powstania listopadowego, Ryszard Wagner, który sympatyzował z Polakami, skomponował na wielką orkiestrę symfoniczną „Uwerturę Polonia”. Trzon Uwertury, obok krótkich motywów zaczerpniętych z  „Mazurka Dąbrowskiego” i „Mazurka 3-go Maja” stanowiła właśnie pieśń „Litwinka” Karola Kurpińskiego, którą Wagner zacytował w całości. Blisko 100 lat później, w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy odtwarzanie hymnu Polski było zakazane, polscy patrioci słuchali właśnie wagnerowskiej „Uwertury Polonia”. Niemcy, uwielbiający Wagnera, nie wiedzieli, że umieścił on w swojej „Uwerturze” motywy zakazanych przez nich pieśni patriotycznych.

Litwinka, czyli hymn legionistów litewskich

Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię
I Litwa czeka przechodnia!
Wzdycha za nim, czeka со dnia,
Gościu przylatuj, bratnie odwiedź plemię,
Uwolń wielkiego z więzów niewolnika,
Olbrzymim ducha udziałem,
Najezdców uścielisz wałem
I straż im wydrzesz świętego pomnika.

Ref.
Нор, hop, koniku dо Litwy,
Podkóweczka tęgo kuta,
Jest i szablica do bitwy,
Szablica jako Kiejstuta.

Jedźmy powitać litewskie doliny,
Gdzie nas czekają, gdzie zyszczem wawrzyny!
Pierzchnie niewoli i udręczeń morze,
Godzina zmarłych zadzwoni
I niebios światło uroni,
Wiosenne swobód przebudzone zorze.
Ту nam pospieszaj na łono twej matki,
Szczepie świetnego narodu;
Legionie z Lechitów grodu,
Ту błogosławieństw poniesiesz zadatki.

[Ref.]

Litwо, skarbnico młodości pamiątek!
Droższą сię odtąd zobaczę,
Во już wolną łzą zapłaczę,
Pośród wolności narodowych świątek.
Uwielbień pełne waleczności cudów,
Niebo ci życia udzieli;
Błyśnie z grobowej topieli
Zgubiona kropla w oceanie ludów.

[Ref.]

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Święta synowi Litwina!
Zemstą jego tchnie dziedzina
Tylu niewoli naznaczona blizny.
Przenikł serc tysiąc wolnych głos wesoły
I nieskalane Litwiny
Krwią kupionymi wawrzyny
Ucieszą zimne naddziadów popioły.

[Ref.]

Dodaj komentarz