Przy sadzeniu róż

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń z okresu Powstania listopadowego, powstała w 1831 roku. Autorem słów jest Seweryn Goszczyński, autor muzyki jest nieznany.

Przy sadzeniu róż

Sadźmy, przyjacielu, róże!
Długo jeszcze, długo światu
Szumieć będą śnieżne burze:
Sadźmy je przyszłemu latu!

My, wygnańcy stron rodzinnych,
Może już nie ujrzym kwiatu –
A więc sadźmy je dla innych,
Szczęśliwszemu sadźmy światu!

Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy – same głogi,
Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły;
Więc nie schodźmy z naszej drogi!

Idźmy, szczepmy! Gdy to znuży,
Świat wiecznego wypocznienia
Da nam milszy kwiat od róży:
Łzy wdzięczności i wspomnienia.

https://www.youtube.com/watch?v=B6zqFQcQ7lc

Dodaj komentarz