Warszawskie dzieci

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

„Warszawskie dzieci” to piosenka skomponowana w 1944 roku do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego z muzyką Andrzeja Panufnika, jedna z popularnych piosenek Powstania warszawskiego. Utwór ten, adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich Okręgu Warszawskiego. Piosenka została skomponowana 4 lipca 1944 roku i nagrana 1 sierpnia 1944 roku dla radiostacji Błyskawica i po raz pierwszy wyemitowana 8 sierpnia 1944 roku. Wydano również ulotkę zawierającą tekst i nuty.

Warszawskie dzieci

Nie złamie wolnych żadna klęska
Nie strwoży śmiałych żaden trud
Pójdziemy razem do zwycięstwa
Gdy ramię w ramię stanie lud

Ref.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów
Ulica każda, każdy dom
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów
Jak w ręku Boga złoty grom

[Ref.]

Od młota, piły, dłuta, kielni
Stolico, synów swoich sław
Że stoją wraz przy Tobie wierni
Na straży Twych żelaznych praw

[Ref.]

Piastunko naszych snów nad Wisłą
Niejeden u twych stóp już zgasł
I choćby wszystkim zginąć przyszło
Nie cofnie się już żaden z nas

[Ref.]

Poległym chwała, wolność żywym
Niech płynie w niebo dumny śpiew
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy
Odpłaci za przelaną krew

[Ref.]

Dzieci z Brodą:

LAIBACH:

Dodaj komentarz