Internowani w Uhercach – Czemu Polsko lejesz gorzkie łzy?

[Powrót do piosenek z okresu stanu wojennego]

stan-wojenny

Internowani w Uhercach – Czemu Polsko lejesz gorzkie łzy? [2:05]

Piosenka została nagrana podczas stanu wojennego, w ośrodku internowania w Uhercach przez osadzonych tam działaczy antykomunistycznych.

Płacze Polska, bo ją pragną skuć
Wróć, mój chłopcze z tego strajku, wróć
Na ulicach czołgów pełen rój
Śmierć się skrada podła, wróć kochany mój

Tyś kajdany rozkuł z moich rąk
Tyś nie szczędził zdrowia, sił i mąk
Ty szukałeś innych, lepszych dróg
Jam się radowała, błogosławił Bóg

Czemu, Polsko, lejesz gorzkie łzy?
On swą śmiercią wolność niesie Ci
Tam na „Wujku”, gdzie od kuli padł
W miejscu, w którym poległ, wyrósł krzyża znak

Nie rozpaczaj, biedna Polsko, nie
Niech nadzieja nie opuszcza Cię
Solidarność żyje przecież w nas
Przyjdzie dzień zwycięstwa, przyjdzie taki czas

Dodaj komentarz