HempGru – 63 dni chwały

[Powrót do polskiego rapu patriotycznego]

Rap patriotyczny

HempGru – 63 dni chwały

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny
Niepokojąco spokojnie, młodzi ludzie tacy sami jak my
Pragnący żyć, duszne sierpniowe popołudnie
Siedemnasta minut pięć, swe żniwo bez litości zbiera śmierć
Tak po prostu

Pamiętam o tym kiedy mijam te tablice
W codziennym zawale, w walce o lepsze życie
Plama krwi, tam gdzie płonie znicz
Nazwisko X świętej pamięci krzyż
Nasza ekipa, jakby się cofnąć wstecz
Niczym AK lałoby dziś swą krew
Za świata grzech, aż po ostatni wdech
Bohaterów jęk, o nasz spokojny sen
Batalion HG, łączność Juras WSP (elo)
W imię pamięci, dla tych ludzi cześć
Chwała im za to, choć mała wyobraźnia
Jaka była jazda, gdzie gęsto padał trup
Ostatni okrzyk to Hitler kaput
Na Ich cierpienia grób, słowa te do nut
Za Ich trud i głód, szacunek do stóp
Z pokorą ema, bilet publiczny wróg

Ref. (x2)
Ceną była śmierć za wolności smak
Choć minął czasu szmat, ty pamiętaj brat
Ceną była śmierć, życie oddał dziad
63 dni chwały, nie przeliczając strat

Rzeczywistość walk ulicznych, powstanie
Biało-czerwona opaska na ramię
Schowany w bramie powstaniec
Butelką z benzyną rzuca w czołg
Z dedykacją skurwysynom
Grzmią wybuchy bomb, przez dwa miesiące
Czarne dymy pożarów, zasłoniły słońce
A po drugiej stronie WisłyArmia Czerwona
Spokojnie patrzy jak nasze miasto kona
Nieunikniona klęska powstańców tamtych dni
Dziś oddajemy hołd kawałkiem tym
I pamiętamy 63 dni chwały
Z pozdrowieniem mówił Juras – dziecko Warszawy

[Ref. (x2)]

WWA, urodziłem się w tym mieście
Dzięki niektórym mówimy po Polsku jeszcze
Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy
Tu krwią nasączony jest każdy centymetr ziemi
Idziemy szlakiem nieśmiertelnych bohaterów
Zostawili trwały ślad, trafimy do celu
Tak wielu młodych oddało swój żywot
Dzieci ulicy – to śmierci żniwo
W jednej godzinie stanęli, by bronić stolicy
Na siebie zdani, na siebie mogli liczyć
Dziewięć tygodni, bracia krwi, na miasta gruzach
Ramię w ramię, czwórkami oddział do nieba rusza
Granatów grad, pocisków deszcz, nierówna walka
Na barykadach niepodległości sztandar
Wolność, godność, honor tego nic nie zastąpi
Powstańcom chwała, Warszawa nie zapomni

[Ref. (x2)

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Dodaj komentarz