Pałac Kultury i Nauki (im. Józefa Stalina)

Pierwotna pełna nazwa brzmiała: Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Po 1956 roku z nazwy usunięto patrona i pomysłodawcę tej budowli.

Oficjalnie pałac stanowił dar narodu sowieckiego dla narodu polskiego, co już w sobie zawiera dwa kłamstwa: nie istniał „naród sowiecki” (Sowieci to komunistyczna międzynarodówka składająca się z przedstawicieli wielu narodów) oraz pałac nie był podarunkiem – był symbolem sowieckiej okupacji terytorium Polski. W budowie pałacu oprócz kilku tysięcy Rosjan uczestniczyło również kilka tysięcy robotników polskich.

Pierwotnie przed pałacem miał stanąć pomnik Józefa Stalina, jednakże poziom projektów był tak niski, że ostatecznie do powstania pomnika nie doszło. Pałac Stalina wybudowano w latach 1952–1955, inspirowany jest on moskiewskimi drapaczami chmur.

Znajdujący się na obecnym placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie sobór św. Aleksandra Newskiego – symbol władzy cara i polityki rusyfikacji w czasie zaborów – został rozebrany po odzyskaniu po 1918 roku niepodległości przez Polskę. Pałac Stalina stoi do dzisiaj, a nawet wpisano go w 2007 roku do rejestru polskich zabytków. Podobnych budowli jest kilka w samej Moskwie, a także w innych stolicach państw podbitych przez komunizm.

Na zdjęciach poniżej budynki w Rydze, Moskwie, Pradze i Warszawie:

Ryga - Moskwa - Praga - Warszawa