Nazizm

NSwastyka - symbol nazistówazizm – narodowy socjalizm. Nazizm to skrót od niemieckigo Nationalsozialismus – totalitarna, rasistowska, antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Nazizm to niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *