Polonia w Danii

[ Polonia w Europie i na Świecie ]

Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia”: federacja-polonia.dk – organizacja założona w 1999 roku.

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Daniiedu-tractus.dk – towarzystwo założone w 1997 roku.  Społeczna inicjatywa nauczycieli i lektorów języka polskiego, działaczy oświatowych i przedstawicieli rodziców dzieci polskojęzycznych w Danii.

Polsk Klub Dyskusyjny w Kopenhadzepolskklubagora.dk – stowarzyszenie prowadzące działalność w języku polskim wśród Polonii duńskiej i Duńczyków interesujących się Polską, jej kulturą i językiem.

Związek Polski w Aalborguwww.polacy.dk – organizacja zrzeszająca Polaków w Danii. Została założona w 1988 roku.

Związek Polski w Sønderborgu: polskforening.org – związek zrzeszający Polaków mieszkających w Soenderborgu i okolicach. Został założony w 2003 roku.

Dodaj komentarz