Polonia w Rosji

[ Polonia w Europie i na Świecie ]

Organizacja „Polonia” w Chakasji: rodacynasyberii.pl – organizacja społeczna założona w 1993 roku.

Miejska Organizacja Społeczna „Dom Polski” w Barnaułu: pl.polonia-altaj.ru – stowarzyszenie założone w 2009 roku.

Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku: ogniwoirk.ru – organizacja założona w 1990 roku jako Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe (PSKO) „Ogniwo”, w 2000 roku przyjęła obecną nazwę.

Dodaj komentarz