Polonia w Szwajcarii

[ Polonia w Europie i na Świecie ]

Stowarzyszenie Polskie w Genewiepolonia-genewa.ch

Ogniskoognisko.ch – stowarzyszenie na rzecz integracji Polaków w Genewie.

Klub polski w Bernie: klubpolski.ch – założony w 1948 roku, prowadzi działalność kulturalną.

Lasowiacy: lasowiacy.ch – polonijny zespół tańca.

Dodaj komentarz