Zwycięskie bitwy i powstania

24 czerwca 972 – Bitwa pod Cedynią, pierwsze historyczne zwycięstwo Mieszka I nad Niemcami.

1 września 1015 – Bitwa pod Budziszynem, zwycięstwo Bolesława Chrobrego nad Niemcami.

22 lipca 1018 – Bitwa pod Wołyniem, rozgromienie wojsk Jarosława Mądrego (wielki książę Rusi Kijowskiej) przez Bolesława Chrobrego.

24 sierpnia 1109 – początek oblężenia Głogowa, klęska cesarza niemieckiego.

jesień 1109 – Bitwa na Psim Polu, zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad cesarzem niemieckim, relacje Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, toczą się spory historyków o sam fakt zaistnienia tego starcia, często mówi się o potyczce.

1121 – Bitwa pod Niekładzem, zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad wojskami Pomorzan, kluczowy moment umożliwiający zajęcie Pomorza Zachodniego.

27 września 1331 – bitwa pod Płowcami, choć nierozstrzygnięta, znacząco podniosła morale armii polskiej, walczącej z Krzyżakami.

15 Lipca 1410 – Bitwa pod Grunwaldem, największa bitwa w dziejach średniowiecznej Europy oraz wspaniałe zwycięstwo wojsk króla Władysława Jagiełły.

13 września 1431 – Bitwa pod Dąbkami, warto ją odnotować gdyż Krzyżacy zostali pokonani nie przez rycerstwo, ale przez polskich chłopów.

8 września 1487 – Bitwa pod Kopystrzyniem. Polacy pokonują wojska tureckie.

28 kwietnia 1512 – Bitwa pod Łopusznem,   nieliczne wojsko polskie odniosło zwycięstwo nad  24 000 armią tatarską.

8 września 1514 – Bitwa pod Orszą, zwycięstwo wojsk polskich na armią moskiewską. Co ciekawe, dzień ten na Białorusi był obchodzony jako święto armii białoruskiej, zniesione później przez Łukaszenkę.

8 września 1581 do 6 lutego 1582 – Oblężenie Pskowa, całkowite zwycięstwo polskie pod dowództwem Stefana Batorego. Polska zajęła Inflanty.

27 września 1605 – Bitwa pod Kircholmem, wspaniałe zwycięstwo armii polskiej nad wojskami szwedzkimi (być może nawet 3-krotnie silniejszymi). Polacy stracili około 200 żołnierzy zabijając od 6 – 9 tysięcy Szwedów. Wspaniały manewr Polskiej Husarii.

4 lipca 1610 – bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo Polaków pod dowództwem Stefana Żółkiewskiego nad armią rosyjską. Dzięki temu na tronie cara zasiadł królewicz Władysław.

2 września–9 października 1621 – bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Polski pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza nad armią turecką.

Dodaj komentarz