Samobójstwa w III RP – statystyki

Według socjologów samobójstwa są wyznacznikiem kondycji społeczeństwa. W Polsce w wyniku samobójstw umiera rocznie więcej osób niż w wypadkach drogowych i uznaje się je za 7 przyczynę zgonów w kraju. Według statystyk policyjnych liczba samobójstw w Polsce wynosiła:

– 1991 r.: 4 159
– 1992 r.: 5 453
– 1993 r.: 5 569
– 1994 r.: 5 538
– 1995 r.: 5 485
– 1996 r.: 5 334
– 1997 r.: 5 614
– 1998 r.: 5 502
– 1999 r.: 4 695
– 2000 r.: 4 947
– 2001 r.: 4 971
– 2002 r.: 5 100
– 2003 r.: 4 634
– 2004 r.: 4 893
– 2005 r.: 4 621
– 2006 r.: 4 090
– 2007 r.: 3 530
– 2008 r.: 3 964
– 2009 r.: 4 384
– 2010 r.: 4 087
– 2011 r.: 3 839
– 2012 r.: 4 177
– 2013 r.: 6 101
– 2014 r.: 6 165

Codziennie życie odbiera sobie średnio 16 osób. W 2013 roku jedna czwarta wszystkich prób samobójczych to osoby bezrobotne, do ponad 40% prób samobójczych doszło na wsi. Najwięcej samobójstw popełniają osoby w wieku 30-49 lat, 80% samobójców to mężczyźni. Najwięcej samobójców jest w Śląskiem, Łódzkiem i Świętokrzyskiem.

Polska należy do krajów o największej liczbie samobójstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten u nas wynosi 17,5. W Niemczech 12,2, a w dotkniętych kryzysem ekonomicznym Hiszpanii i Grecji odpowiednio 7,6 i 3,5.

Liczba samobójstw na 100 tys. mieszkańców:

Japonia – 21,4
Białoruś – 20,5
Rosja – 18,5
Polska – 17,5
Niemcy – 12,2
Hiszpania – 7,6
Grecja – 3,5

Dodaj komentarz