Willa szczęścia

Spektakl Sceny Faktu opowiada o losach rotmistrza Narcyza Łopianowskiego i grupy polskich oficerów przebywających w sowieckiej niewoli, którym w końcu 1940 r. Rosjanie zaproponowali współpracę w celu utworzenia polskiego wojska, mającego walczyć z Niemcami u boku Armii Czerwonej.

Teatr TelewizjI - Willa szczęściaMoskwa, 1940 r. Polski rotmistrz Narcyz Łopianowski (Marcin Perchuć) rozmawia w więzieniu NKWD na Łubiance z płk. Jegorowem (Sławomir Orzechowski) oraz Ławrientijem Berią (Krzysztof Dracz). Ten ostatni proponuje mu zorganizowanie oddziałów wojska polskiego na terenie ZSRS, które miałyby walczyć z hitlerowcami. Łopianowski jest zaskoczony tą propozycją. W rok po klęsce wrześniowej rotmistrz, jeniec obozu w Kozielsku, trafił z innymi polskimi oficerami na moskiewską Łubiankę. Ma w pamięci zdradziecką napaść ZSRS na Polskę i wywózki do Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska oficerów, których dalszy los pozostał nieznany.

Rotmistrz dochodzi do wniosku, że nie może przystać na ofertę Berii, zwłaszcza bez konsultacji z Naczelnym Wodzem i rządem w Londynie. Tymczasem jego współwięzień, generał brygady Wacław Przeździecki (Marek Lewandowski), każe mu kontynuować rozmowy z NKWD. Wkrótce rotmistrz i inni żołnierze trafiają do znajdującej się pod Moskwą willi Małachówka zwanej willą szczęścia. Spotykają tam polskich oficerów, m.in. ppłk. Zygmunta Berlinga (Szymon Bobrowski), który zamierza zorganizować polską armię niezależną od Londynu. Pod wpływem Sowietów namawia on jeńców do współpracy z ZSRS.

Strona TVP: http://www.tvp.pl/kultura/teatr/teatr-telewizji/archiwum/willa-szczescia/592098