Prezydenci III RP

Wojciech Jaruzelski zanim objął urząd prezydenta III RP był komunistycznym generałem, m.in. przywódcą wojskowej junty, która nielegalnie nawet wobec przepisów ówczesnego komunistycznego prawa, wysłała wojsko przeciw Polakom doprowadzając do tragedii, w tym śmierci, wielu z nich.

Lech Wałęsa zanim objął urząd prezydenta III RP był m.in. tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL, który za pieniądze składał donosy na kolegów, a następnie w ramach działalności opozycyjnej próbował tłumić protesty antykomunistyczne, w tym wstrzymywać strajki.

Aleksander Kwaśniewski zanim objął urząd prezydenta III RP był m.in. działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – politycznego ciała reżimu komunistycznego wprowadzonego do Polski przez sowieckiego okupanta w 1944 r. oraz ministrem PRL w pod koniec władzy komunistów w Polsce.

Lech Kaczyński zanim objął urząd prezydenta III RP był Ministrem Sprawiedliwości, który w czasie pełnienia swej funkcji m.in. wstrzymał na wniosek środowisk żydowskich ekshumację w Jedwabnem tuż po tym, jak na miejscu niejasnej do dziś zbrodni zaczęto znajdywać niemieckie łuski i ślady mogące świadczyć o innym niż do tej pory sądzono przebiegu zdarzeń z 1941 r.

Bronisław Komorowski zanim objął urząd prezydenta III RP był m.in. Ministrem Obrony Narodowej. Przez ponad sześć lat, w wyniku zaniedbań MON pod kierownictwem Bronisława Komorowskiego, Polska nie posiadała systemu kierowania państwem i jego obronnością na czas zagrożeń i wojny. W czasie prywatyzacji TPSA poprzez zaniechania Komorowskiego zdekonspirowano tzw. obiekt 09120, budowany w największej tajemnicy system kierowania państwem na czas wojny.

Andrzej Duda zanim objął urząd prezydenta III RP był doktorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pomimo objęcia funkcji parlamentarzysty nie zrezygnował ze swojego stanowiska na UJ, przechodząc na bezpłatny urlop. W związku z tym zablokował etat na uczelni, przez co jego zastępca otrzymał jedynie umowę na czas określony.

Dodaj komentarz