„Do Rzeczy”

"Do Rzeczy"Tygodnik „Do Rzeczy” ukazuje się od 2013 roku. Czasopismo powstało na skutek odejścia z redakcji większości dziennikarzy tygodnika „Uważam Rze”, po konflikcie z Grzegorzem Hajdarowiczem.

Od 2013 roku redaktorem naczelnym jest Paweł Lisicki, zastępcami są Piotr Gabryel, Andrzej Horubała i Piotr Zychowicz.

Członkami redakcji są m.in. Cezary Gmyz, Piotr Semka, Bronisław Wildstein, Rafał A. Ziemkiewicz, Piotr Gociek, Piotr Gabryel, Waldemar Łysiak, Piotr Gursztyn, Wojciech Wybranowski, Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, Kamila Baranowska, Marek Magierowski, Andrzej Horubała, Tomasz Wróblewski, Agnieszka Rybak, Jaroslaw Stróżyk, Joanna Bojańczyk, Wiesław Chełminiak, Maciej Chmiel, Anna Herbich, Kataryna, Piotr Kobalczyk, Mariusz Majewski, Krzysztof Masłoń, Piotr Pałka, Anna Piotrowska, Monika Rogozińska, Adam Tycner, Piotr Włoczyk, Marcin Wolski, Igor Zalewski, Eryk Mistewicz, Szewach Weiss. Z pismem współpracuje także rysownik Andrzej Krauze.

Strona internetowa: www.dorzeczy.pl

Facebook: facebook.com/TygodnikDoRzeczy