„Polityka Narodowa”

„Polityka Narodowa” to kwartalnik założony w 2008 roku przez grupę aktywistów narodowych. Redaktorem naczelnym pisma jest Konrad Bonisławski. Do zespołu redakcyjnego należą: Marcin Białasek, Jakub Kalus, Michał Kowalczyk, Maurycy Mietelski, Daniel Pawłowiec, Szymon Pawłowski, Jakub Siemiątkowski, Wojciech Wierzejski.

Read more

„Myśl.pl”

„Myśl.pl” to kwartalnik społeczno-polityczny ukazujący się od 2006 roku, wydawany przez Fundację im. Bolesława Chrobrego. Redaktorem naczelnym pisma jest Krzysztof Tenerowicz. W kwartalniku podejmowana jest tematyka społeczno-polityczną, ekonomiczna, zagadnienia kultury i nauki oraz historii. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Marian Szołucha, a sekretarzem redakcji Sylwester Chruszcz Zespół: Rafał Wiechecki, Sławomir Pszenny, Karol Wołek, Karol Kaźmierczak, Bartłomiej Królikowski, dr Andrzej Krzystyniak, Piotr […]

Read more

„Glaukopis”

„Glaukopis” jest kwartalnikiem o charakterze naukowym. Pismo ukazuje się od 2003 roku. Zajmuje się nieznanymi aspektami najnowszej historii Polski i Europy. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Muszyński. Do Rady Programowej należą: Kazimierz Braun, Marek Jan Chodakiewicz, Wojciech Roszkowski, Peter Stachura, Zbigniew Stawrowski, Ryszard Tyndorf, Jan Żaryn, a w przeszłości jej członkiem byli także Herbert Romerstein, Wiesław Chrzanowski i Zdzisław Zakrzewski. Strona […]

Read more

„Rzeczy Wspólne”

Kwartalnik „Rzeczy Wspólne” wydawany był przez Fundację Republikańską od 2010 roku. Pismo porusza zagadnienia dotyczące demokracji, dobra wspólnego, geopolityki oraz historii. Redaktorem naczelnym jest Mariusz Staniszewski, pozostałą część zespołu redakcyjnego tworzyli Maciej Trząski oraz Marek Wróbel. W „Rzeczach Wspólnych” swoje artykuły zamieszczali m.in.: Krzysztof Bosak, Jan Maria Rokita, Krzysztof Rybiński, Jadwiga Staniszkis, Tomasz P. Terlikowski, Łukasz Warzecha, Przemysław Wipler, Rafał […]

Read more

„Polski Szaniec”

„Polski Szaniec” jest kwartalnikiem społeczno-politycznym wydawanym od grudnia 2008 roku. Tematyka pisma obejmuje zarówno wybrane zagadnienia z historii Polski i ideologii narodowej, jak również sprawy dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Podjacki, a redaktorami Rafał Żak, Przemysław Piejdak, Maciej Urbański, Jarosław Gryń.

Read more

„Polonia Christiana”

„Polonia Christiana” jest dwumiesięcznikiem katolickim ukazującym się od marca 2008 roku. Redaktorem naczelnym pisma jest Sławomir Skiba, a zastępcą redaktora naczelnego Piotr Doerre. W skład redakcji wchodzą też: Roman Motoła – sekretarz redakcji, Bogusław Bajor, Beata Górecka, Valdis Grinsteins, Leonard Przybysz, Jerzy Wolak, Krystian Kratiuk. Strona internetowa: www.pismo.poloniachristiana.pl

Read more

„Magna Polonia”

Kwartalnik „Magna Polonia” to pismo, związane z ONR, prezentuje zarówno teksty dotyczące historii i myśli politycznej polskiego Obozu Narodowego, jak również opinie młodych narodowców dotyczące bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Ukazuje się od 2012 roku. Redaktorem naczelnym jest Adam Seweryn, zastępcą redaktora naczelnego jest Tomasz Dorosz, a koordynatorem technicznym Przemysław Holocher. W skład redakcji wchodzą m.in. Jan Kazimierz Adamczy, Kazimiera […]

Read more

„Arcana”

Pismo „Arcana” zostało założone w 1995 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym był do końca 2012 roku historyk Andrzej Nowak, w 2013 roku redaktorem naczelnym został Krzysztof Szczerski. Pismo poświęcone jest kulturze, historii i polityce. Na łamach pisma „Arcana” publikowali m.in. Zuzanna Dawidowicz, Bogdan Gancarz, Henryk Głębocki, Piotr Koryś, Jakub Maciejewski, Mikołaj Rysiewicz, Mirosław Sanek, Jan Filip Staniłko, Adam Zechenter, Jacek Bartyzel, […]

Read more

„Opcja na prawo”

„Opcja na prawo” kwartalnik ukazujący się od 2000 roku. Do września 2012 roku wydawany był w formie miesięcznika, od stycznia 2013 roku wydawany jako kwartalnik. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Trojanowski. W „Opcji na prawo” publikowali m.in. Marek Arpad Kowalski, Natalia Dueholm, Roman Konik, Damian Leszczyński, Mateusz Machaj, Wojciech Cejrowski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, prof. Jerzy Przystawa, dr Tomasz Teluk, Tomasz […]

Read more
1 2 3