„Nowe Państwo”

"Nowe państwo"Miesięcznik „Nowe Państwo” ukazuje się od 15 marca 1993 roku. Od 1995 do 2001 roku ukazywało się jako tygodnik, następnie jako miesięcznik, a od 2006 roku przekształciło się w kwartalnik. W 2009 roku miesięcznik kwartalnik „Nowe Państwo” połączył się z miesięcznikiem „Niezależna Gazeta Polska” i od września 2009 r. ukazuje się jako miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo”.

Funkcję redaktora naczelnego objęła Katarzyna Hejke. W „Nowym Państwie” pisali m.in. Cezary Michalski, Piotr Zaremba, Igor Zalewski, Robert Mazurek, Konrad Kołodziejski, Robert Krasowski, Piotr Semka, Joanna Kluzik-Rostkowska, Wojciech Wencel, Paweł Siennicki, Tomasz Łysiak, Grzegorz Jankowski, Jan Wróbel, Stanisław Remuszko oraz politycy Ludwik Dorn (używający w swoich felietonach pseudonimu Dorota Lutecka) czy Stefan Niesiołowski. Wśród publicystów znaleźli się m.in. Ryszard Legutko, Maciej Iłowiecki, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Talaga, Wiesław Chełminiak, Jarosław Flis, Tomasz Terlikowski, Piotr Legutko, Dorota Kania.

Strona internetowa: www.panstwo.net

Facebook: www.facebook.com/NowePanstwo