Giełgud Ignacy

Ignacy Giełgud herbu własnego (ur. ok. 1755, zm. 13 czerwca 1807 w Gniewie) – strażnik wielki litewski w latach 1789-1793, członek Sztabu Generalnego Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1792 roku, generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, zasłużony działacz polityczny i wojskowy z Litwy. Poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik reform, przygotowywał Insurekcję kościuszkowską na Litwie, po III rozbiorze Polski wyzywał na pojedynek […]

Read more

Mokronowski Andrzej

Andrzej Mokronowski (Mokronoski) herbu Bogoria (ur. 25 maja 1713 roku, zm. 14 czerwca 1784 w Warszawie) – kuchmistrz nadworny króla Prus, marszałek konfederacji koronnej, marszałek i poseł ziemi warszawskiej na sejm 1776 roku, wojewoda mazowiecki w 1781 roku, generał-lejtnant wojsk koronnych w 1759 roku, generał major wojsk francuskich w 1754 roku, generał major w 1752 roku, generał inspektor kawalerii w […]

Read more

Szweycer Wincenty

Wincenty Szweycer (Szwejcer) (ur. 16 kwietnia 1810 w Woli Chynowskiej, zm. 6 czerwca 1872 w Chociwiu) – polski ziemianin, właściciel dóbr Olszowa, potem majątku Rzeczyca, uczestnik powstań listopadowego i styczniowego. Wraz z braćmi brał udział w Powstaniu listopadowym, walczył w wielu bitwach, awansowany na podporucznika, po upadku zrywu pozostał w kraju. Przez następne ponad 20 lat zręcznie gospodarował rodzinnym majątkiem, […]

Read more

Kukiel Bolesław

Bolesław Kukiel (ur. w 1829, zm. 6 czerwca 1869) – Polak, generał major Armii Imperium Rosyjskiego. Kukiel służył w carskiej armii, był gubernatorem wojskowym Zabajkala i stał na czele miejscowych kozaków. Ma na koncie stłumienie wywołanego przez Polaków powstania na Zabajkalu – został za to odznaczony. Interesował się kartografią i szerzej geografią. Starał się pomagać polskim zesłańcom w granicach przewidzianych […]

Read more

Kicki Ludwik

Ludwik Kicki herbu Gozdawa (ur. 16 sierpnia 1791 w Warszawie, zm. 26 maja 1831) – polski generał, hrabia, szambelan dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa w 1830 roku. Od 1811 roku adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, walczył pod Napoleonem Bonaparte w kampanii rosyjskiej. Uczestniczył aktywnie w Powstaniu listopadowym, zginął podczas szarży w bitwie pod Ostrołęką i spoczywa w gaju nieopodal wsi Kruki. […]

Read more

Radziwiłł Michał Gedeon

Michał Gedeon Radziwiłł herbu Trąby (ur. 24 września 1778 w Warszawie, zm. 24 maja 1850 w Warszawie) – książę, generał wojsk polskich, uczestnik Insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich. Naczelny Wódz w Powstaniu listopadowym, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (kongresowego) od 1825 roku, senator-kasztelan Królestwa Polskiego w 1822 roku. 20 stycznia wybrany na naczelnego wodza Powstania listopadowego, podpisał akt detronizacji Mikołaja I Romanowa, po […]

Read more

Potocki Feliks Kazimierz

Feliks (Szczęsny) Kazimierz Potocki herbu Pilawa (ur. 1630, zm. 15 maja 1702 roku) – polski hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, a także wojewoda (krakowski , sieradzki) i podstoli wielki koronny, starosta. Wprawiał się w sztuce wojennej pod Stefanem Czarneckim, Janem III Sobieskim i Jerzym Lubomirskim – walczył we wszystkich konfliktach Rzeczpospolitej od czasu potopu szwedzkiego. Dowodził m.in. pułkiem jazdy w […]

Read more

Zamojski Jan

Jan Zamojski ( ur. 19 marca 1952, zm. 3 czerwca 1906) – polski hetman, magnat, szlachcic, senator, starosta (wielokrotnie), hetman wielki koronny. Zdolny taktyk i strateg, doradca Zygmunta II Augusta oraz Stefana Batorego. Założyciel miasta Zamość i fundator Akademii Zamojskiej. Przeciwnik rządów Zygmunta III Wazy w Rzeczpospolitej, pogromca cesarza austriackiego Maksymiliana III Habsburga, którego pojmał w niewolę, ale także zyskał […]

Read more

Le Rond Henri

Henri Le Rond (ur. 9 października 1864 w Rouen, zm. 25 maja 1949 w Paryżu) – generał dywizji Sił Zbrojnych Francji, członek Komisji do Spraw Polskich na konferencji pokojowej w Paryżu, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku (1920-22) w czasie plebiscytu i III powstania śląskiego, aż do podziału terytorium plebiscytowego pomiędzy Polskę a Niemcy. Le Rond zajmował […]

Read more
1 2 3