Chłopstwo

Chłopstwo – w feudalizmie jeden ze stanów (obok duchowieństwa i rycerstwa), który zamieszkiwał tereny wiejskie i charakteryzował się odrębnymi warunkami życia, tradycją oraz obyczajami. Chłopi zajmowali się pracą w gospodarstwie domowym oraz na roli.

Read more

Feudalizm

Feudalizm (łac. deodum/feudum – lenno) – ustrój polityczno-gospodarczo-społeczny funkcjonujący w Europie w średniowieczu i uznany za formę sprawowania władzy/rządzenia, która opierała się na hierarchii jednostek – duchowieństwa, rycerstwa oraz chłopstwa.

Read more

Wasal

Wasal – w feudalizmie była to wolna osoba, która sama oddaje się pod opiekę seniora, za co otrzymuje lenno. Wasal wspiera także swojego seniora wojskiem oraz wiedzą/radą.

Read more

Beneficjum

Beneficjum – prawo dożywotniego czerpania korzyści/dochodów wynikające z piastowania danego urzędu. Istnieje od X wieku n.e. (pojawiło się po raz pierwszy w stosunkach kościelnych). Oznacza także w feudalizmie nadanie ziemi wasalowi przez seniora. Powszechnie oznacza sprawowany urząd i związane z tym faktem korzyści

Read more

Senior

Senior – pojęcie związane z feudalizmem, oznaczające osobę, która sprawowała stosunek zwierzchni (nadrzędny) nad swoim wasalem. Osobie takiej tenże oddawał się w opiekę (dożywotnią), a w zamian otrzymywał nadanie (beneficjum).

Read more

Rycerstwo

Rycerstwo – jeden ze stanów społecznych, do którego zaliczano wojowników konnych w okresie średniowiecznej Europy. Stan ten wytworzył własny, specyficzny etos życia, w tym ceremoniał oraz kodeks. Rycerz za nadanie mu ziemi zobowiązany był służyć seniorowi. Znaczna część szlachty ewoluowała właśnie z rycerstwa.

Read more

Zbrodnia w Imbramowicach

Zbrodnia w Imbramowicach – dokonany przez Niemców masowy mord którego ofiarą padło ponad pół setki osób narodowości romskiej, czyli cyganów. 2 lutego 1943 roku w tej małopolskiej wsi okupant wymordował, według uśrednionych szacunków, od 50 do 60 cyganów.   Zobacz więcej: Zbrodnia w Imbramowicach

Read more

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN, funkcjonujące także pod nazwą „Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk”) – naukowe towarzystwo, które zrzeszało badaczy przeróżnych dziedzin naukowych. Uczeni spotykali się od 1800 do 1832 roku w Warszawie. Należeli do niego literacki, uczeni, badacze rozmaitych dziedzin, którzy mieli na wspólnych spotkaniach okazję wymieniać swoją wiedzę z dziedzin, w których się specjalizowali. TPN można śmiało uznać za jednego […]

Read more

Senegambia

Senegambia – powstała na mocy porozumienia z 12 grudnia 1981 roku konfederacja Senegalu oraz Gambii ze stolicą w Dakarze. Twór ten istniał od 1982 do 1989 roku i miał być sposobem zacieśnienia współpracy gospodarczej między Gambią i otaczającym ją Senegalem. Senegambia rozpadła się ponieważ mała Gambia nie chciała większej integracji obu państw. Szefem konfederacji był prezydent Senegalu a wiceprezydentem prezydent […]

Read more
1 2 3 10