linia Korfantego

Linia Korfantego – linia rozdzielająca zaproponowana przez Wojciecha Korfantego, w celu rozdzielenia Górnego Śląska na część polską i niemiecką. Uwzględniała ona wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. Wojciech Korfanty został ostrzeżony przez angielskiego oficera, że Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku proponuje przyznać Polsce wyłącznie powiat pszczyński, skrawek katowickiego i powiat rybnicki. 23 marca 1921 roku Korfanty sporządził nowy […]

Read more

traktat

traktat – pojęcie oznaczające umowę międzynarodową, zazwyczaj o wyższej randze i wymagającej ratyfikacji. Niektórzy badacze uważają, że nazwą „traktat” należy określać umowy w pisemnej formie i zawarte wyłącznie pomiędzy państwami. Jako umowa międzynarodowa traktat jest jednym z dwóch źródeł prawa międzynarodowego i najważniejszym instrumentem regulującym relacje/stosunki między państwami.

Read more

Pacyfikacja Kopalni Manifest Lipcowy

Pacyfikacja Kopalni Manifest Lipcowy – stłumienie strajku górników kopalni Manifest Lipcowy 15 grudnia 1981 roku przez oddziały MO i ZOMO (podczas stanu wojennego wprowadzonego przez władze PRL). Kopalnia Manifest Lipcowy była pierwszym zakładem, w którym względem strajkującej załogi użyto broni palnej z ostrą amunicją. W wyniku podjętej przez władze PRL pacyfikacji rany odniosło czterech strajkujących, a jednego z pracowników ZOMO […]

Read more

Pacyfikacja Kopalni Wujek

Pacyfikacja kopalni Wujek – zorganizowana przez władze PRL masakra górników strajkujących w kopalni Wujek, podczas stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku milicja, wojsko i Pluton Specjalny ZOMO przeprowadziły na terenie kopali pacyfikację, w wyniku której zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. W trakcie tłumienia strajku okupacyjnego rany odniosło także 41 milicjantów oraz żołnierzy, z czego 11 z nich ciężko. […]

Read more

Kompromis z Janiny

kompromis z Janiny (kompromis z Joaniny) – porozumienie podpisane w 1994 roku w Janinie, w Grecji. Sygnatariuszami porozumienia są państwa należące do Unii Europejskiej, a dokument dotyczy sposobu głosowania w Radzie Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu (1995 rok). Zobacz więcej: kompromis z Janiny

Read more

Eurokonstytucja

Eurokonstytucja (Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, TKE) – umowa międzynarodowa podpisana 20 października 2004 roku, w Rzymie, przez państwa będące członkami Unii Europejskiej. Projekt Eurokonstytucji był opracowywany przez Konwent Unii Europejskiej, którego efektem prac jest liczący blisko 300 stron dokument zaakceptowany następnie przez Radę Europejską 18 czerwca 2004 roku. Ponieważ umowa nie została ratyfikowana przez wszystkie jej strony nie weszła […]

Read more

traktat lizboński

traktat lizboński (oficjalna nazwa: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) – umowa międzynarodowa podpisana 13 grudnia 2007 roku, której celem jest reforma Unii Europejskiej. Traktat lizboński został ujęty w hierarchii źródeł prawa Polski od 2 grudnia 2009 roku (z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Traktat wprowadzał szereg zmian w funkcjonowaniu UE, m.in. organizacji […]

Read more

lumpenproletariat

lumpenproletariat (z niemieckiego – obszarpańczy proletariat) – w ujęciu socjologicznym jest to warstwa osób, która znajduje się na marginesie społecznym, co jest wynikiem funkcjonowania w społeczeństwie kapitalistycznym. Lumpenproletariat to osobniki żyjące w skrajnej biedzie, niewykształcone i z tej racji trwale bezrobotne. Autorem pojęcia są Karol Marks i Fryderyk Engels, którzy precyzowali, że przez Lumpenproletariat rozumieją grupę ludzi odrzuconych i wykluczonych […]

Read more

teoria krytyczna

teoria krytyczna – jest to termin o szerokim znaczeniu stosowany w naukach humanistycznych oraz społecznych, a którego autorem byli filozofowie – Max Horkheimer oraz Theodor Adorno. Teoria krytyczna jest filozoficznie przeciwstawna teorii tradycyjnej Kartezjusza, która mówiła o odbieraniu danych i przedmiotów jako niezmienne, podczas gdy teoria krytyczna „odbierała” przedmiot lub dane w kontekście jego powiązania z historią i społeczeństwem. W […]

Read more
1 2 3 4 5 10