Tkaczenko Iwan

Iwan Tkaczenko – ur. 1910 w Grigorówce w obwodzie czelabińskim i zm. 30 czerwca 1955 w Czelabińsku – sowiecki żołnierz, funkcjonariusz bezpieki i generał porucznik. Jest odpowiedzialny za wymordowanie w Humaniu m.in. więźniów pochodzących z Ewakuacji więzienia w Czortkowie, zajmował się następnie wysiedlaniem Niemców nadwołżańskich, pełnił różne funkcje w NKWD. Po II wojnie światowej awansowany na generała porucznika, od 1947 […]

Read more

Ptaszkin Iwan

Iwan Ptaszkin – ur. w 1911 roku i zm. w 1941 roku – funkcjonariusz sowieckiej bezpieki, kapitan, działacz partyjny i zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych Białoruskiej SRS w 1941 roku. Od 1925 roku był członkiem Komsomołu, od 1929 roku do marca 1932 był brygadzistą brygady traktorowej i ślusarzem w sowchodzie w Ukraińskiej SRS, studiował w Leningradzie, od 31 marca 1949 […]

Read more

Rotkiewicz Jan

Jan Rotkiewicz – ur. 20 czerwca 1898 roku w Borysowie i zm. 17 maja 1962 roku w Moskwie – generał dywizji LWP, działacz sportowy oraz poseł na Sejm PRL I kadencji, z okręgu wyborczego Olsztyn. W 1918 roku rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, zwolniony w 1938, ponownie powołany w 1941 roku. 23 lipca 1944 roku został odkomenderowany w stopniu pułkownika […]

Read more

Bułganin Nikołaj

Nikołaj Bułganin – ur. 11 czerwca 1895 roku w Niżnym Nowogrodzie i zm. 24 lutego 1975 roku – sowiecki wojskowy, polityk oraz działacz partyjny, uczestnik rewolucji październikowej, marszałek, minister sił zbrojnych ZSRS, prezes Banku Państwowego, premier ZSRS. 26 listopada 1958 roku został zdegradowany do stopnia generała pułkownika. Podczas rządów Józefa Stalina uważany był za jego zaufanego człowieka, mógł być z […]

Read more

Kroszel Jerzy

Jerzy Kroszel – ur. 14 lutego 1923 r. w Grodnie, brutalny funkcjonariusz bezpieki, jeden ze śledczych przesłuchujących Witolda Pileckiego. W okresie od 14 kwietnia 1945 do 15 września 1945 roku był w KBW, m.in. w Centrum Wyszkolenia Oficerów KBW w Andrzejowie k. Łodzi. Od września 1945 do grudnia 1945 roku uczył się w Centralnej Szkole MBP w Łodzi. Z dniem […]

Read more

Alaborski Stefan

Stefan Alaborski – ur. 23 marca 1923 w Warszawie, brutalny śledczy komunistycznej bezpieki. W okresie od czerwca 1945 do września 1945 roku był Centralnej Szkole MBP w Łodzi. Był jednym z oficerów śledczych przesłuchujących Witolda Pileckiego. W latach 1954-1956 delegowany do pracy na placówkę PRL w Wiedniu, a następnie delegowany do pracy w rezydenturze w Kopenhadze, oficjalnie zatrudniony w Poselstwie […]

Read more

Korczyński Grzegorz

Grzegorz Korczyński, właśc. Stefan Kilanowicz, ps. „Grzegorz” – ur. 17 czerwca 1915 r. w Brzezinach, zm. 22 października 1971 r. w Algierze, polski działacz komunistyczny, generał broni LWP, funkcjonariusz MBP i szef wywiadu wojskowego PRL. Od 1942 roku członek PPR i GL, dowódca oddziału GL im. Tadeusza Kościuszki działającego na południowej Lubelszczyźnie. Między listopadem 1942, a lutym 1943 roku we […]

Read more

Widaj Mieczysław

Mieczysław Widaj – ur. 12 września 1912 r. w Mościskach, zm. 11 stycznia 2008 r. w Warszawie, pułkownik LWP, zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu Wojskowego. W latach 1945-1953 odpowiedzialny za skazanie na śmierć 106 żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym m.in. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko” i jego podkomendnych. 18 grudnia 1956 roku został przeniesiony do rezerwy, a w 1957 roku, zwolniony z […]

Read more

Różański Józef

Józef Różański vel. Józef Goldberg – ur. 13 lipca 1907 r. w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1981 r. w Warszawie, prawnik, oficer NKWD i MBP, dyrektor Departamentu Śledczego MBP, zbrodniarz stalinowski żydowskiego pochodzenia. Słynął z donosicielstwa do NKWD na wszystkich, w tym także swoich towarzyszy. Jako funkcjonariusz NKWD brał udział w rozstrzeliwaniu więźniów. Do 1954 roku pracował w bezpiece, jeden […]

Read more
1 2