Widaj Mieczysław

Mieczysław WidajMieczysław Widaj – ur. 12 września 1912 r. w Mościskach, zm. 11 stycznia 2008 r. w Warszawie, pułkownik LWP, zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu Wojskowego. W latach 1945-1953 odpowiedzialny za skazanie na śmierć 106 żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym m.in. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko” i jego podkomendnych. 18 grudnia 1956 roku został przeniesiony do rezerwy, a w 1957 roku, zwolniony z pracy, po kilku miesiącach znalazł posadę radcy prawnego, którą pełnił do emerytury. Pobierał wojskową emeryturę w wysokości 4000 zł, którą w III RP mu odebrano, jednak miał wciąż prawo do emerytury sędziowskiej w wysokości 5300 zł.

Zobacz więcej: Mieczysław Widaj.

« Powrót do Leksykonu