Rotkiewicz Jan

Jan Rotkiewicz – ur. 20 czerwca 1898 roku w Borysowie i zm. 17 maja 1962 roku w Moskwiegenerał dywizji LWP, działacz sportowy oraz poseł na Sejm PRL I kadencji, z okręgu wyborczego Olsztyn. W 1918 roku rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, zwolniony w 1938, ponownie powołany w 1941 roku.

23 lipca 1944 roku został odkomenderowany w stopniu pułkownika do WP, był szefem sztabu i dowódcą 2 Dywizji Piechoty. Od 5 kwietnia 1946 roku dowodził Grupą Operacyjną „Rzeszów” w ramach akcji repatriacyjnej, walczył z partyzantką AK.

« Powrót do Leksykonu