Zamek w Złoczowie

Zamek w Złoczowie – jest to zabytkowy zamek znajdujący się w Złoczowie, na Ukrainie. Powstał w 1636 roku, a jego budowa trwała dwa lata. Do roku 1772 oraz w latach 1918-1939 należał do Polski. Obecnie od 1991 roku znajduje się na terytorium Ukrainy i jest placówką Lwowskiej Galerii Sztuki. Zamek zwany jest także Zamkiem Sobieskich, z racji tego, iż w […]

Read more

Zamek w Żarnowcu

Zamek w Żarnowcu – zamek w województwie śląskim. Został wzniesiony prawdopodobnie z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Istnienie zamku potwierdzają ilustracje z XVI i XVII wieku. Zamek  spłonął podczas pożaru miasta w 1524 roku. Po raz kolejny został zniszczony podczas Szwedów W 1755 roku znów spłonął i od tego czasu pozostał w stanie ruiny, aż do całkowitej rozbiórki.  

Read more

Zamek w Będzinie

Królewski Zamek w Będzinie – warownia w województwie śląskim. W XIII wieku, w obrębie wcześniej zbudowanego grodu wzniesiono kamienny stołp. Do niego Kazimierz Wielki w latach 40. XIV wieku dobudował zamek. Składał się on początkowo z zamku górnego  otoczonego dwoma pierścieniami murów, oraz dolnego, z bramą wjazdową. Zamek spłonął wraz z miastem w pożarze z 1616 roku. Został odbudowany, lecz ponownie spłonął […]

Read more

Orle Gniazda

Orle Gniazda – system warowni i zamków. Fortyfikacje wchodzące w skład Orlich Gniazd zostały wzniesione w celu ochrony Krakowa od strony Górnego Śląska. Ich inicjatorem był prawdopodobnie król Kazimierz Wielki. Zdecydowana większość zamków została usytuowana na trudno dostępnych wapiennych skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Read more

Zamek w Dzierzgoniu

Zamek w Dzierzgoniu – zamek krzyżacki w województwie pomorskim. Budowę zamku rozpoczęto w 1248 roku na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu. Został uszkodzony pod koniec XIII wieku, ale wkrótce go wyremontowano i rozbudowano. Zamek był wzniesiony z cegły na szczycie wzniesienia, górującego od północy nad miastem. Od 1309 roku był rezydencją wielkiego szatnego Zakonnego. Został spalony przez wojska polskie w 1414 roku, a […]

Read more

Zamek w Złocieńcu

Zamek w Złocieńcu – zamek w województwie zachodniopomorskim. Na przełomie XIII i XIV wieku powstał pierwotny warowny zamek na regularnej podstawie. Była to niewielka jednopiętrowa budowla z wieżą. Zamek oddzielała fosa od osady. Jeszcze w XIV wieku rozbudowany. Został spalony przez Krzyżaków w 1389 roku. Na początku XVII wieku został przebudowany na renesansowy pałac. Posiadał wtedy dwa skrzydła północne i południowe, które oddzielał […]

Read more

Zamek w Tucznie

Zamek w Tucznie – zamek w województwie zachodniopomorskim. Budowa pierwszego, murowanego zamku ruszyła w 1338 roku. Była to budowla gotycka, zbudowana na planie trapezoidalnym z dziedzińcem otoczonym z trzech stron grubym, ceglanym murem obwodowym oraz częścią mieszkalną. Około 1400 roku zamek z trzech stron otoczono fosą. Kilkukrotnie zostawał zdobywany przez Krzyżaków. W latach 1542-1581 wzniesiono nowy gmach na miejscu głównego budynku mieszkalnego. Założenie […]

Read more

Zamek w Świdwinie

Zamek w Świdwinie – zamek rycerski w województwie zachodniopomorskim. Pierwotny zamek w Świdwinie został wzniesiony pod koniec XIII wieku przez Brandenburgię. Składał się z obwodu warownego w formie nieregularnego trapezu oraz długiego domu mieszkalnego. Właściwy zamek był stawiany na początku XIV wieku. Zamek przeszedł w ręce Krzyżaków. Na przełomie XIV i XV wieku rozebrali stary dom mieszkalny, wznieśli wschodnie skrzydło i […]

Read more

Zamek w Szczecinku

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku – zamek książąt w województwie zachodniopomorskim. Południowe skrzydło zamku pochodzi z XIV wieku i zostało wzniesione w miejscu grodu słowiańskiego. W wyniku późniejszych przeróbek (w XVI, XIX i XX wieku) zamek nie zachował swojego pierwotnego charakteru. Od XIX wieku, na zamku znajdował się szpital oraz przytułek. Po II wojnie światowej zamek zajmowało wojsko, a następnie był […]

Read more
1 2 3 43