Konferencje Wielkiej Trójki

[ Strona informacyjna: Konferencje Wielkiej Trójki ]

Konferencje Wielkiej Trójki
[ Konferencja w Teheranie ] [ Konferencja w Jałcie ] [ Konferencja w Poczdamie ]

W czasie II wojny światowej odbyły się trzy konferencje tzw. Wielkiej Trójki, czyli przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Konferencje decydowały o losach międzynarodowego ładu po II wojnie światowej. Pierwsza z nich rozpoczęła się 28 listopada 1943 roku w Teheranie, a kolejne miały miejsce w Jałcie od 4 lutego 1945 roku i w Poczdamie od 17 lipca 1945 roku. Każda z nich, mimo, że odbywały się bez udziału Polaków, miała ogromny wpływ na powojenne losy Polski. To właśnie Wielka Trójka ustaliła, że Polska znalazła się pod wpływem Związku Sowieckiego. Polsce zabrano też na rzecz Związku Sowieckiego 48% terytorium.

Dodaj komentarz