1226 r.: Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zakon krzyżacki został sprowadzony do Polski przez księcia Konrada mazowieckiego do osiedlenia się i pomocy w walce z pogańskimi plemionami Prusów, które zagrażały północnemu Mazowszu. W 1228 roku Krzyżacy otrzymali w dzierżawę ziemię chełmińską. Zakon na podstawie sfałszowanego dokumentu Konrada, który nadawał im ziemię chełmińską w w wieczyste posiadanie otrzymał w 1234 roku bullę papieża Grzegorza IX uznającą pełnię władzy Krzyżaków w tym rejonie.

Zobacz więcej: Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

Dodaj komentarz